Thứ Sáu, 17/07/2020, 14:02 (GMT+7)
.

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”, trong 5 năm qua (2015 - 2020), các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Cai Lậy luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân...

Đồng chí Hà Thanh Hữu trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
Đồng chí Hà Thanh Hữu trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

XUẤT HIỆN NHIỀU PHONG TRÀO THI ĐUA

Giai đoạn 2015 - 2020, TX. Cai Lậy đã đổi mới tổ chức các phong trào thi đua, tạo bước chuyển biến tích cực, trong đó chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp thi đua ngày càng đa dạng và phong phú theo hướng tập trung cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thể và thực tiễn của ngành, địa phương, xây dựng phong trào theo khối thi đua, thi đua theo chuyên đề, theo đợt và giữa các ngành ký kết liên tịch với nhau nhằm phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn; nêu gương người tốt, việc tốt...

Thời gian qua, công tác khen thưởng được TX. Cai Lậy thực hiện kịp thời, trong đó chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ; người trực tiếp sản xuất, công tác; người tốt, việc tốt; khen thưởng thành tích đột xuất, tiêu biểu…

Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng và phong tặng các danh hiệu cao quý, trong đó: 4 danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”; 1 danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”; nhiều cá nhân, tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 32 tập thể nhận Cờ thi đua cấp tỉnh; 137 tập thể, 199 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh…

Phong trào thi đua gắn với thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phương thức tổ chức thi đua tiếp tục cải tiến, phạm vi phong trào thi đua được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Các nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng hằng năm và xây dựng được các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, có hình thức thi đua phong phú; thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, tập trung thi đua những công việc trọng tâm, gắn liền công việc hằng ngày của các đơn vị.

Kết quả, hằng năm có 100% ấp, khu phố đăng ký thực hiện các tiêu chí và đạt được những kết quả theo chiều hướng nâng cao; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 94,2%; có trên 90% hộ đạt Gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận các nguồn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm nhằm phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm hộ nghèo từ 4,12% vào năm 2015 xuống còn 1,75% vào năm 2019…

Song song đó, chuyên đề thi đua cải cách thủ tục hành chính đã góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thị xã. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ cơ sở, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền”, toàn thị xã đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 4,25 tỷ đồng, hiến gần 146.400 m2 đất và hơn 2.900 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh…

CHÚ TRỌNG NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Giai đoạn 2015 - 2020, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo tầng lớp nhân dân đồng tình và tham gia tích cực. Điển hình như chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2020, đã có 10.666 lượt nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp (trong đó, cấp Trung ương 19 cá nhân, cấp tỉnh 3.100 cá nhân, cấp huyện 7.547 cá nhân).

Trong đó, nhiều mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, có tính nhân rộng như: Sản xuất lươn giống và nuôi lươn thương phẩm an toàn sinh học, ứng dụng và phát triển công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới, chăn nuôi vịt bố mẹ chuyên trứng TC kết hợp tấm lót sinh học… giúp cho nhiều nông dân vượt khó vươn lên khá, giàu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TX. Cai Lậy Hà Thanh Hữu cho biết, thời gian qua, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có sự chuyển biến tích cực. TX. Cai Lậy đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, bám sát được nhiệm vụ chính trị của thị xã; khơi dậy lòng tự hào, ý chí tự lực, tự cường; kịp thời tôn vinh, động viên, khuyến khích toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lực vươn lên.

Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí Hà Thanh Hữu cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, TX. Cai Lậy chú trọng khen thưởng những cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất; khen thưởng thành tích đột xuất, những công trình xây dựng cơ bản, những phát minh, sáng chế, những thành tích chống tiêu cực, cải cách hành chính, học tập và lao động. Bên cạnh đó, thị xã kết hợp khen thưởng toàn diện với thành tích từng mặt công tác, lấy việc xây dựng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới làm trung tâm vận động, đăng ký thi đua…

VĂN THẢO

.
.
.