Thứ Ba, 01/09/2020, 23:23 (GMT+7)
.
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020:

Phát huy vai trò và vị thế của thanh niên

(ABO) Qua 10 năm thực hiện, Chiến lược phát triển thanh niên (viết tắt là Chiến lược) của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng trong công tác phát triển thanh niên của các cấp, các ngành ngày càng được nâng cao. Thanh niên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, xã hội. Qua đó, thanh niên ngày càng phát huy vị thế và vai trò của mình, sẵn sàng là lực lượng tiên phong, kế thừa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC CHỈ TIÊU

Thực hiện Chiến lược giai đoạn 2012 - 2015, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết thực hiện giai đoạn 1 vào năm 2015. Trong giai đoạn 2016 - 2020, hằng năm, UBND tỉnh đều Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược, trong đó phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đã cụ thể hóa thành các kế hoạch để tổ chức thực hiện. Các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của ngành, địa phương về phát triển thanh niên được các ngành, các cấp quán triệt, phổ biến trong nội bộ, nhất là đến các đơn vị, công chức có trách nhiệm tham mưu thực hiện theo quy định.

Đến nay, về cơ bản UBND tỉnh đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu phát triển thanh niên, trong đó có một số chỉ tiêu thực hiện tốt như giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên nông thôn và thanh niên thành thị, tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở mức cao. Công tác định hướng nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm được tổ chức đồng loạt, đáp ứng yêu cầu của người lao động…

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thanh niên ngày càng tăng và có chiều sâu, kết quả nghiên cứu phục vụ cho nhu cầu cấp thiết của xã hội…

Đoàn Thanh niên Báo Ấp Bắc đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu (ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành).

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Quang Khôi khẳng định: Phong trào nghiên cứu khoa học trong thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả khích lệ. Ngày càng có nhiều thanh niên mạnh dạn đăng ký thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ phù hợp vào sản xuất, đời sống người dân ở địa phương.

Hàng ngàn thanh niên đã tham gia thực hiện các mô hình sản xuất, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và áp dụng có hiệu quả. Đồng thời, lực lượng thanh niên còn tích cực tham gia các hội thảo khoa học được tổ chức định kỳ hằng năm.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ngô Huỳnh Quang Thái cho biết: Đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đa dạng, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Một trong những mục tiêu của Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 là công tác giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Anh Tuấn nhận xét, trong quá trình đào tạo nghề cho thanh niên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên cập nhật, xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp để tỷ lệ thanh niên đạt yêu cầu khi xin việc làm đạt tỷ lệ cao. Hằng năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đều tư vấn pháp luật cho 100% người lao động có nhu cầu. Từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức 88 phiên giao dịch việc làm định kỳ hằng tháng, qua đó đã thu hút 226 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng là 34.425 lượt lao động… Từ năm 2011 đến tháng 6-2020, đã có 1.743 lao động xuất cảnh sang làm việc ở các nước, vùng lãnh thổ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia, trong đó lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ cao nhất…

NHIỀU GIẢI PHÁP ĐƯỢC ĐẶT RA

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng: Việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 của UBND tỉnh đã tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp thanh niên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, xã hôi, nắm bắt ngày càng nhiều hơn các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào đời sống, đạt tỷ lệ 100% đối với thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 70% đối với thanh niên nông thôn, đô thị.

Thanh niên tham gia hoạt động “Thắp nến tri ân” tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7)
Thanh niên tham gia hoạt động “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)

Sự tham gia của thanh niên trong công tác quản lý nhà nước ngày càng tích cực ở nhiều mức độ, hình thức khác nhau. Thanh niên mạnh dạn đóng góp các ý kiến, kiến nghị về những chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bản thân. Các cơ quan chức năng đã tạo mọi điều kiện cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia phản biện xã hội... để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu phát triển thanh niên vẫn chưa đạt theo kế hoạch đề ra như chỉ tiêu về giảm tỷ lệ sinh con ở độ tuổi vị thành niên; tỷ lệ thanh niên được quy hoạch và giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý vẫn còn thấp; việc thu hút thanh niên đến vui chơi, học tập tại các thiết chế văn hóa vẫn chưa đạt hiệu quả cao; tỷ lệ trẻ hóa tội phạm hiện nay đang có xu hướng tăng…

Để công tác triển khai thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt hiệu quả theo yêu cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án cụ thể liên quan đến phát triển thanh niên do Trung ương ban hành. Trong đó, tập trung vào những mục tiêu cụ thể như giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên nông thôn và thanh niên thành thị, tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở mức cao. Công tác định hướng nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm cần được tổ chức đồng loạt, đáp ứng yêu cầu của người lao động… nhằm đảm bảo cho thanh niên phát huy các quyền và nghĩa vụ của bản thân, phấn đấu lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thanh niên cần được đẩy mạnh và cần đi vào chiều sâu để phục vụ nhu cầu cấp thiết của xã hội…

LÝ OANH

.
.
.