Thứ Ba, 29/09/2020, 17:36 (GMT+7)
.
Chương trình tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn:

Thực hiện 125 mô hình sản xuất - kinh doanh nông sản an toàn

(ABO) Sáng 29-9, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch liên ngành số 1487/KHLN-SNN&PTNT-HND-HLHPN ngày 23-5-2018 thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.

Trong 3 năm qua, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuyên truyền vận động được 242.732 lượt hộ và 212.568 cơ sở trên địa bàn tỉnh đăng ký cam kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Các huyện, thị, thành thực hiện được 125 mô hình sản xuất - kinh doanh nông sản an toàn…

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ vốn để hội viên, nông dân xây dựng các mô hình an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh đã tạo điều kiện cho hơn 10.000 hộ vay với số tiền gần 51 tỷ đồng và nguồn vốn Trung ương ủy thác gần 16 tỷ đồng cho 580 lượt hội viên, nông dân vay. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn xây dựng mô hình “Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm”, thành lập được 1 câu lạc bộ phụ nữ trồng rau an toàn với sự tham gia của 20 thành viên, có 271 thành viên tham gia vào 14 tổ như: Chăn nuôi gia cầm sạch, sản xuất sầu riêng sạch, sản xuất kẹo khóm sạch, trồng trái cây sạch…

Đồng chí Trịnh Công Minh trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Khỏi trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.
a
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.

Dịp này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã tặng Bằng khen và Giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.

LÊ MINH

.
.
.