.

Câu lạc bộ Cựu chiến binh - cựu quân nhân TP. Mỹ Tho: Chung tay bảo vệ môi trường

Cập nhật: 09:57, 07/06/2021 (GMT+7)

Để tham gia hiệu quả phong trào “Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”, Hội Cựu chiến binh TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có chủ trương thành lập các câu lạc bộ cựu chiến binh - cựu quân nhân bảo vệ môi trường (gọi tắt là câu lạc bộ).
 

Thành lập Câu lạc bộ ấp Bình Lợi (ảnh chụp đầu tháng 4-2021).
Thành lập Câu lạc bộ ấp Bình Lợi (ảnh chụp đầu tháng 4-2021).

Trong tháng 4-2021, Hội Cựu chiến binh xã Tân Mỹ Chánh ra mắt Câu lạc bộ ấp Bình Lợi. Đây là đơn vị điểm của thành phố và tỉnh. Sau khi thành lập, Câu lạc bộ ấp Bình Lợi tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường; vận động hộ gia đình vệ sinh vườn cây, rau màu, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức khơi thông cống rãnh, khơi thông dòng chảy các tuyến kinh nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; tổ chức phát quang bụi rậm, vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Mỹ Chánh Nguyễn Thị Khuyên cho biết, trong năm 2021, Câu lạc bộ ấp Bình Lợi thực hiện công trình điểm: Vệ sinh môi trường và tuyên truyền vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường tại tuyến đường ấp Bình Lợi; đồng thời, xử lý những nơi phát sinh và ảnh hưởng về môi trường như: Bãi rác tự phát, các tuyến kinh có nhiều lục bình, có nhánh cây cản trở dòng chảy…

Sau khi thành lập đơn vị điểm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Mỹ Tho Trần Văn Nghiệp cho biết, Hội vận động cán bộ, hội viên mỗi phường, xã thành lập ít nhất một câu lạc bộ bảo vệ môi trường trong năm 2021 để vận động hội viên cựu chiến binh - cựu quân nhân và nhân dân ở khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường. Đến tháng 7-2021, Hội sẽ thành lập thêm 16 câu lạc bộ tại các khu phố, ấp của các phường, xã và phấn đấu đến cuối năm 2022 thành lập các câu lạc bộ phủ kín tất cả các khu phố, ấp của 17 phường, xã…”.

Việc thành lập các câu lạc bộ của các cấp Hội Cựu chiến binh TP. Mỹ Tho đã vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ môi trường. Từ đó, tạo dư luận xã hội, cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường; đồng thời, phản ánh những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, qua đó kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.   

                                                                                   TRƯƠNG THANH

.
.
.