Thứ Sáu, 23/07/2021, 16:31 (GMT+7)
.
CỤC THUẾ TIỀN GIANG:

Công khai danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp

(ABO) Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 94 ngày 26-11-2019 của Quốc hội và khoản 3, Điều 16 Thông tư 69 ngày 15-7-2020 của Bộ Tài chính.

Danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa tiền chậm nộp thuế.
Danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa tiền chậm nộp thuế.

Công văn 2978 ngày 15-6-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp, ngày 20-7 Cục Thuế Tiền Giang thông báo công khai danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 ngày 26-11-2019 của Quốc hội (đợt 2). Danh sách cụ thể vui lòng xem chi tiết: DANH SÁCH CHI TIẾT

N.T

.
.
.