Thứ Sáu, 08/10/2021, 10:43 (GMT+7)
.
HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG:

Triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội

Song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã triển khai chi hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, đảm bảo công tác an sinh xã hội và đời sống người dân trong mùa dịch.

Nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Gò Công Đông đã đề nghị Sở LĐTB&XH 2 đợt hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và chính sách hỗ trợ ngừng việc theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Qua đó, có 6 doanh nghiệp, với 538 người lao động, kinh phí hỗ trợ hơn 2,164 tỷ đồng.

Hỗ trợ gạo, thực phẩm thiết yếu cho người dân gặp khó khăn  do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gò Công Đông.
Cấp gạo, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 1910 của UBND tỉnh, Phòng LĐTB&XH huyện Gò Công Đông tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt 4 đợt hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với 3.789 người lao động, kinh phí hỗ trợ hơn 5,683 tỷ đồng; đồng thời, đề nghị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ 2 đợt, với 14 người lao động, kinh phí hỗ trợ 21 triệu đồng.

Theo Phòng LĐTB&XH huyện Gò Công Đông, đến nay, phòng đã tham mưu UBND huyện thực hiện chi hỗ trợ đợt 1 cho 456/457 người bán vé số lẻ, số tiền 684 triệu đồng và 2.214/2.236 người lao động tự do bị mất việc làm, số tiền 3,321 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 3 đối tượng lao động tự do bán vé số (đợt 2), số tiền 4,5 triệu đồng. Tổng số đối tượng được chi hỗ trợ 2.673 người, kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Công tác chi hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, Phòng LĐTB&XH huyện Gò Công Đông còn tham mưu UBND huyện triển khai đến UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, tổng hợp các nhóm đối tượng người lao động tự do gặp khó khăn ngoài đối tượng đã được hỗ trợ theo Quyết định 1910 của UBND tỉnh, với tổng số đối tượng đề xuất hỗ trợ 10.003 người. Bên cạnh đó, UBND huyện còn đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung hỗ trợ thêm các đối tượng khác của địa phương, với 1.791 người.

Về việc tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phòng LĐTB&XH huyện đã thực hiện cấp phát hỗ trợ gạo đợt 1 cho 649 hộ nghèo và 588 hộ cận nghèo, với 65 tấn gạo. Huyện sẽ tiếp tục cấp phát hỗ trợ gạo đợt 2 cho số hộ cận nghèo còn lại khi được UBND tỉnh phân bổ gạo.

LÝ OANH

.
.
.