Thứ Tư, 13/10/2021, 10:19 (GMT+7)
.

Tiền Giang triển khai thực hiện Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ

Để hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8-10-2021, UBND tỉnh ban hành Công văn 5932, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai thực hiện những nội dung sau:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh:

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; Hướng dẫn chi tiết cho NLĐ nhận hỗ trợ bằng tiền và giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ của NLĐ bằng các hình thức: Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp IVAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID); thông qua dịch vụ Bưu chính; trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.

Giải quyết, chi trả kịp thời; công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ cho NLĐ. Không yêu cầu thêm hồ sơ, thủ tục, không để vượt quá thời gian theo quy định.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan báo chí để tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo định kỳ hằng tháng kết quả thực hiện việc hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ về UBND tỉnh; thường xuyên thông tin nhanh kết quả thực hiện (thông qua Sở LĐ-TB&XH, Văn phòng UBND) để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và các phòng nghiệp vụ họp trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.
Lãnh đạo BHXH tỉnh và các phòng nghiệp vụ họp trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở LĐ-TB&XH:

Phối hợp với BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai Nghị quyết và Quyết định trên; xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với BHXH hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống phát thanh, truyền thanh trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung các chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ nguồn Quỹ BHTN.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Tiền Giang:

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NLĐ mở tài khoản thanh toán cá nhân (ATM), khuyến khích việc ưu tiên, miễn phí mở tài khoản cho NLĐ để nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các NHTM trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thanh toán chuyển khoản chính xác, nhanh chóng, kịp thời đến tay NLĐ, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc:

Tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, các sở, ngành có liên quan để đăng, phát tin, đăng bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục về chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Chỉ đạo cơ quan BHXH cấp huyện khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định trên; xây dựng kế hoạch, áp dụng quy trình thực hiện hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ theo hướng dẫn của BHXH tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan BHXH cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định trên. Tổ chức thông tin, tuyên truyền việc triển khai hỗ trợ NLĐ. NSDLĐ từ Quỹ BHTN tại địa phương.

Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH để cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời theo biểu mẫu hướng dẫn của cơ quan BHXH; phối hợp với các NHTM hỗ trợ NLĐ mở tài khoản ATM trong trường hợp NLĐ chưa có tài khoản.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đoàn thể tỉnh:

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết và Quyết định trên cho công nhân lao động thông qua các cấp Công đoàn trong tỉnh, đặc biệt là tại các đơn vị sử dụng lao động được hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN. Thực hiện giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung trên địa bàn tỉnh.

Để việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách trên đến với NLĐ, NSDLĐ đúng quy định, UBND tỉnh giao cho 2 cơ quan BHXH, Sở LĐ-TB&XH có nhiệm vụ phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

NGUYỄN VĂN THANH

.
.
.