Thứ Sáu, 03/12/2021, 16:00 (GMT+7)
.
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TX. GÒ CÔNG:

Hiệu quả từ các mô hình tập hợp hội viên, phụ nữ

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã tranh thủ sự quan tâm của Hội cấp trên và cấp ủy đảng địa phương. Đồng thời, Hội phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, từng bước nâng chất công tác Hội, tạo sự chuyển biến trong hoạt động của các cấp Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Từ các nguồn vốn vay, chị em phụ nữ TX. Gò Công đã mạnh dạn phát triển kinh tế với nhiều mô hình hiệu quả.
Từ các nguồn vốn vay, chị em phụ nữ TX. Gò Công đã mạnh dạn phát triển kinh tế với nhiều mô hình hiệu quả.

Chủ tịch Hội LHPN TX. Gò Công Trần Nguyễn Diễm Trang cho biết: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sát sao của Hội LHPN tỉnh Tiền Giang và Ban Thường vụ Thị ủy Gò Công, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội ngày càng có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động Hội đã có những điểm nhấn rõ nét, thể hiện vai trò của tổ chức Hội LHPN trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phương thức hoạt động được đổi mới, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chị em phụ nữ và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng, chất lượng hoạt động Hội được nâng cao. Tổ chức Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn và có những bước phát triển. Tính liên hiệp, chức năng đại diện, vai trò cầu nối giữa Đảng với hội viên, phụ nữ của tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại quyền, lợi ích thiết thực cho phụ nữ. Trong nhiệm kỳ có nhiều tập thể, cá nhân được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng.

Để có được kết quả trên, Hội LHPN TX. Gò Công đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ (CLB). Hiện thị xã có 4 nhóm mô hình tập hợp phụ nữ theo địa bàn khu dân cư, gồm: Tuyên truyền giáo dục; xây dựng gia đình hạnh phúc - 5 không, 3 sạch; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tại 62 chi hội, thu hút 8.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN thị xã còn duy trì hoạt động hiệu quả các CLB: “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giảm nghèo”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”…

Thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, Hội LHPN TX. Gò Công đã tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tiếp cận vốn vay, phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn trên 128 tỷ đồng, với 6.000 lượt hội viên, phụ nữ vay. Hoạt động vận động tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất thông qua tổ/nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền trên 2,5 tỷ đồng, giúp gần 4.500 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế.

Một trong những mô hình thu hút được nhiều chị em phụ nữ tham gia là CLB “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”. Tham gia CLB, phụ nữ được hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải nhựa, nilon nhằm giảm thiểu ô nhiễm; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng sống, kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Chuyển biến dễ thấy nhất sau khi tham gia sinh hoạt CLB là nhận thức của hội viên, phụ nữ được nâng lên. Chị em biết điều chỉnh cách ứng xử, sinh hoạt trong gia đình; giáo dục con cái, tự giác giữ gìn vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh... Chị em phụ nữ còn tham gia trồng 33 tuyến đường hoa, với tổng chiều dài trên 22,2 km; thực hiện 7 tuyến đường xanh - sạch - đẹp; duy trì 25 đoạn đường không rác thải gần 10 km. Kết quả, có 98% trở lên gia đình hội viên, phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

Bằng sự sáng tạo, linh hoạt, ra mắt nhiều CLB, mô hình hay, thu hút chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội, nhờ đó phong trào của Hội LHPN TX. Gò Công thời gian qua không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng; nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào và cuộc vận động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Nhiều hội viên, phụ nữ trở thành những tấm gương tiêu biểu xây dựng gia đình trong tình hình mới, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; vươn lên phát triển kinh tế và giảm nghèo.

P. MAI

.
.
.