.

Tiền Giang: Thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện

Cập nhật: 17:14, 24/05/2022 (GMT+7)

(ABO) Ngày 19-5-2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 155 về việc thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Vận động tỉnh).

b

Giám đốc VNPT Vinaphone Tiền Giang Trịnh Quốc Khánh trao Bảng tượng trưng hỗ trợ  đồng bào miền Trung bị lũ lụt cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Phương Mai

Ban Vận động tỉnh gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang làm Trưởng ban.

Ban Vận động tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh chịu trách nhiệm: Tổ chức công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng từ các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây ra; người dân mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Nghị định 93/2021 của Chính phủ; đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

- Thực hiện phổ biến, thông tin rộng rãi ý nghĩa của việc vận động, thời gian, địa điểm tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện theo chế độ quy định.

- Thực hiện báo cáo tình hình và kết quả vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện theo chế độ quy định.

- Được sử dung con dấu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang để giao dịch và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật.

M.T 

.
.
.