Thứ Năm, 16/06/2022, 09:38 (GMT+7)
.

Đồng cảm chăm lo cho nạn nhân da cam

Thời gian qua, với vai trò là tổ chức xã hội - từ thiện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) tỉnh Tiền Giang đã làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, nâng chất hoạt động, nhất là công tác vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang Dương Thị Lệ cho biết, thời gian qua, các cấp Hội NNCĐDC trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ của Hội trong hoạt động chuyên môn và tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị cơ sở. Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 43 ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội NNCĐDC xã Song Thuận (huyện Châu Thành) tổ chức phát quà cho NNCĐDC trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát năm 2021.
Hội NNCĐDC xã Song Thuận (huyện Châu Thành) tổ chức phát quà cho NNCĐDC trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát năm 2021.

Trong hoạt động, Tỉnh hội thường xuyên tham mưu, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động Hội nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NNCĐDC trên địa bàn tỉnh, với phương châm hoạt động xuyên suốt “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC”.

Để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, gắn kết những tấm lòng nhân ái với NNCĐDC, thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh vừa tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, vừa tăng cường vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân. Hằng năm, các cấp Hội NNCĐDC trong tỉnh vận động trên 10 tỷ đồng và tăng dần qua mỗi năm.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã vận động trên 9 tỷ đồng, vượt 2 tỷ đồng so với kế hoạch vận động đề ra cả năm 2022 (7 tỷ đồng). Có thể nói, các hoạt động của Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang ngày càng theo hướng xã hội hóa để cộng đồng, xã hội chung tay tham gia giúp đỡ nạn nhân nhiều hơn.

Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang Dương Thị Lệ cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, sắp tới, các cấp Hội NNCĐDC trong tỉnh tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân để giúp đỡ, chăm sóc thật tốt, nhất là các nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa, nạn nhân bệnh nặng, các trường hợp đặc biệt khó khăn, bệnh tật; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để NNCĐD tiếp cận và thụ hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định.

Thực hiện các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm giúp đỡ nạn nhân hướng tới cuộc sống ổn định, bền vững bằng cách giúp vốn sản xuất phát triển kinh tế gia đình theo điều kiện, hoàn cảnh của từng nạn nhân. Các cấp Hội trong tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách đối với NNCĐDC.

Bên cạnh đó, các cấp Hội NNCĐDC trong tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để nâng chất hoạt động; củng cố, kiện toàn nhân sự đại hội cấp huyện và xã nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tỉnh hội tiếp tục tham mưu HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ Hội các huyện, thị, thành và các xã, phường, thị trấn  trong tỉnh chưa được cấp kinh phí hoạt động và chế độ tiền công cho cán bộ Hội năm 2022.

Tích cực vận động quà cho NNCĐDC, tập trung vào dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8). Vận động các cơ quan, đơn vị nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ xây dựng nhà “Mái ấm da cam” cho NNCĐDC nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; tặng xe lăn, xe lắc cho nạn nhân khuyết tật. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc hỗ trợ vốn chăn nuôi, sản xuất cho nạn nhân, giúp cho các gia đình nạn nhân nghèo có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

LÊ HUỲNH

.
.
.