Thứ Sáu, 05/08/2022, 19:09 (GMT+7)
.

Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang: Lấy ý kiến dự thảo Luật Thực hiện dân chủ tại cơ sở

(ABO) Ngày 5-8,  Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Thực hiện dân chủ tại cơ sở.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ tại cơ sở gồm 7 chương, 74 điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Đặng Văn Chiến Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.

Tham gia thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật thực hiện dân chủ tại cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, trực tiếp và gần nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời, đồng tình cao với kết cấu, bố cục nội dung các chương, điều trong dự thảo luật.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ tại cơ sở.

Một số đại biểu cũng cho ý kiến về việc nên đưa nội dung thông tin về kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai ra phía trước việc thông tin các vụ việc tiêu cực tham nhũng để nhấn mạnh sự cần thiết của việc kê khai tài sản, thu nhập; những nội dung, hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đánh giá hoặc tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.

Đồng thời, góp ý nội dung cán bộ, viên chức và người lao động được tham gia quyết định một số nội dung như đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, hiệu quả hoạt động của người đứng đầu đơn vị, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong xây dựng quy chế phối hợp, tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang tiếp thu, ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp; đồng thời, tổng hợp, báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Tiền giang để nghiên cứu, tham gia góp ý tại các diễn đàn trong thời gian tới.


LÝ OANH

 

 

 

 

 

.
.
.