Thứ Tư, 28/09/2022, 15:42 (GMT+7)
.

Phổ biến kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho phóng viên, biên tập viên

(ABO) Sáng 28-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho phóng viên, biên tập viên năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã phổ biến nội dung chuyên đề về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - những vấn đề báo chí cần quan tâm và công tác truyền thông báo chí góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các báo cáo viên
Các báo cáo viên phổ biến kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho phóng viên, biên tập viên tại buổi tập huấn.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Định cho biết, buổi tập huấn nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

a
Đại diện các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị... địa bàn Tiền Giang tham gia buổi tập huấn.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Chí Định đề nghị, các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị... tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với thực tế từng địa phương.

MINH QUANG
 

.
.
.