.

Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 16:27, 08/06/2021 (GMT+7)

(ABO) Ngày 7-6, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đóng góp ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, 100% CBCCVCLĐ đóng góp hơn 15 triệu đồng.

Đồng chí Lê Minh Hùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đóng góp, ủng hộ
Đồng chí Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, CBCCVCLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tích cực hưởng ứng Chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

LÝ OANH

 

.
.
.