Thứ Tư, 20/03/2024, 16:36 (GMT+7)
.

Công khai hóa thông tin về kế hoạch triển khai thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(ABO) Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang nhận được các công văn của Ban Quản lý Dự án 8 về việc công khai hóa thông tin về kế hoạch triển khai thi công xây dựng công trình, bao gồm:

Công văn 467 ngày 26-2-2024 về việc công khai hóa thông tin về kế hoạch triển khai thi công xây dựng công trình: Sửa  chữa hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km 36+300 - Km 43; Km 47+334 - Km 85+490, Quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang;

Công văn 468 ngày 26-2-2024 về việc công khai hóa thông tin về kế hoạch triển khai thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống thoát nước tại Km 2014+482 - Km 2014+614 (T), Km 2019+180 - Km 2021+004 (T), Km 2021+004 - Km 2022+150 (T), Km 2018+480 - Km 2018+540 (P), Km 2020+000 - Km 2021+004 (P), Km 2021+004 - Km 2022+343 (P), Km 2023+960 - Km 2024+004 (P), Km 2024+680 - Km 2025+089 (P), Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang;

Công văn 687 ngày 13-3-2024 về việc công khai hóa thông tin về kế hoạch triển khai thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương các đoạn Km 20+530 - Km 21+330 (trạm T15), Km 29+150 - Km 30+950 (trạm T21), Km 30+960 - Km 32+680 (trạm T22), đường dẫn Đồng Tâm Km 2+350 - Km 2+800, đường dẫn Lương Phú Km 0+000 - Km 1+200 (trạm T33), cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương tại:

+ Các đoạn thi công sửa chữa hệ thống thoát nước Quốc lộ 1, bắt đầu từ Km 2014+482 và kết thúc tại Km 2025+089 thuộc huyện Cái Bè, trong thời gian thi công 4 tháng (dự kiến khởi công vào cuối tháng 3-2024);

+ Các đoạn thi công sửa chữa hệ thống an toàn giao thông Quốc lộ 50 bắt đầu từ Km 36+300 và kết thúc tại Km 85+490, tỉnh Tiền Giang. Công trình sẽ triển khai thi công trong vòng 2 tháng (dự kiến khởi công vào cuối tháng 3-2024).

+ Các đoạn thi công sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương các đoạn Km 20+530 - Km 21+330 (trạm T15), Km 29+150 - Km 30+950 (trạm T21), Km 30+960 - Km 32+680 (trạm T22), đường dẫn Đồng Tâm Km 2+350 - Km 2+800, đường dẫn Lương Phú Km 0+000 - Km 1+200 (trạm T33). Công trình sẽ triển khai thi công trong vòng 3 tháng (dự kiến khởi công trong tháng 4-2024).

Đính kèm: Công văn số 467/BQLDA8-ĐHDA2 ngày 26/02/2024 của Ban Quản lý dự án 8; Công văn số 468/BQLDA8-ĐHDA2 ngày 26/02/2024 của Ban Quản lý dự án 8; Công văn số 687/BQLDA8-ĐHDA2 ngày 13/03/2024 của Ban Quản lý dự án 8).

PV


 

.
.
.