Thứ Sáu, 17/05/2024, 10:30 (GMT+7)
.

Hướng dẫn tiêu chuẩn, bảng điểm Chuyên đề thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông"

(ABO) Thực hiện Kế hoạch về phát động Chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT)” giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ban ATGT tỉnh hướng dẫn tiêu chuẩn, bảng điểm thực hiện Chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, ATGT” giai đoạn 2024 - 2025.
 
Trong đó, phân chia Cụm trưởng cho 2 Cụm thi đua các huyện, thành, thị như sau: Cụm 1, năm 2024 do huyện Gò Công Tây làm Cụm trưởng; năm 2025 do huyện Gò Công Đông làm Cụm trưởng. Cụm 2, năm 2024 do huyện Châu Thành làm Cụm trưởng; năm 2025 do TX. Cai Lậy làm Cụm trưởng.
 
Đồng thời, giao Cụm trưởng các Cụm thi đua điều hành hoạt động của Cụm thi đua, chủ trì tổ chức việc bình xét, khen thưởng và gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng về Ban ATGT tỉnh đúng quy định. Các đơn vị thành viên trong Cụm, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT, tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, tiêu chuẩn đề ra. Cuối năm, hoàn thành hồ sơ thi đua theo các tiêu chuẩn quy định gửi về Cụm trưởng và Ban ATGT tỉnh để làm căn cứ họp xét thi đua.
 
Đồng chí Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” giai đoạn 2019 - 2023.
Đồng chí Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, ATGT” giai đoạn 2019 - 2023.
 
Đặc biệt, đối với phương pháp xét khen thưởng sẽ loại trừ các trường hợp không đủ điều kiện xét thi đua. Cụm trưởng các Cụm thi đua căn cứ các tiêu chuẩn thi đua tổ chức họp xét những đơn vị, địa phương đủ điều kiện, trình Ban ATGT tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng “Bằng khen của UBND tỉnh”, “Giấy khen của Ban ATGT tỉnh” đúng thành phần, đối tượng và số lượng quy định. Nếu các đơn vị có số điểm bằng nhau, thứ tự xét ưu tiên lần lượt là tỷ lệ giảm số người chết; tỷ lệ giảm số vụ và tỷ lệ giảm số người bị thương so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn trước. Còn nếu tiếp tục có số điểm bằng nhau sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn đơn vị dẫn đầu.
 
Kết quả chấm điểm do Cụm thi đua họp thống nhất, kết quả cuối cùng để bình chọn, khen thưởng do Ban ATGT tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, đề nghị UBND tỉnh quyết định.
 
Ban ATGT tỉnh cũng ban hành kèm theo Bảng điểm tiêu chuẩn chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, ATGT” đối với các huyện, thị xã, thành phố.
QUANG TRUNG - HÀ NAM
 
.
.
.