Thứ Sáu, 07/06/2024, 12:19 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Đề xuất tháo dỡ biển hạn chế tốc độ 60 km/giờ trên một đoạn Quốc lộ 1

(ABO) Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn Km1963+310m đến Km1965+050m) thuộc ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành phản ánh việc lắp đặt biển báo hiệu giới hạn tốc độ tối đa cho phép 60 km/h (biển P.127) chưa phù hợp gây khó khăn cho người và phương tiện khi di chuyển qua khu vực này và chưa bảo đảm theo QCVN:41:2019/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.
 
Trước đây, nhằm phục vụ cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang (cơ sở cũ) tại Km1964+780, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ IV đã chấp thuận chủ trương hạn chế tốc độ 60 km/giờ trên Quốc lộ 1 đoạn Km1963+310m đến Km1965+050m và lắp đặt các biển báo hiệu: Biển báo số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” (60 km/h), biển báo số DP.134 “Hết tốc độ tối đa cho phép” (60 km/h).
 
Tuy nhiên hiện nay, điểm Trường Đại học Tiền Giang tại Km1964+780m đã di dời đến vị trí khác, tình hình lưu thông của các phương tiện giao thông qua khu vực ổn định, nên việc hạn chế tốc độ 60 km/giờ khu vực này đã không còn phù hợp. Đồng thời, tại Km1963+550 là nút giao ngã tư Quốc lộ 1 - đường dẫn cao tốc (ngã tư Lương Phú), các phương tiện sẽ tự giảm tốc độ trước khi vào nút giao.
 
Biển báo hiệu giới hạn tốc độ tối đa cho phép 60 km/h (biển P.127) tại Km1964+950 (T).
Biển báo hiệu giới hạn tốc độ tối đa cho phép 60 km/h (biển P.127) tại Km1964+950 (T).
Do vậy, để bảo đảm khả năng khai thác tuyến Quốc lộ 1, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV xem xét chấp thuận chủ trương tháo dỡ biển hạn chế tốc độ 60 km/giờ trên Quốc lộ 1 đoạn Km1963+310m đến Km1965+050m, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông qua khu vực và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
QUANG TRUNG - HÀ NAM
.
.
.