Thứ Năm, 09/04/2015, 08:52 (GMT+7)
.

Sở Y tế trả lời về việc xác định giới tính thai nhi

Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang trước và sau Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội Khóa XIII, cử tri xã Hội Xuân (huyện Cai Lậy) và xã Nhị Bình (huyện Châu Thành) kiến nghị: Sở Y tế có biện pháp kiểm tra, xử lý các cơ sở y tế trong tỉnh khám, siêu âm xác định và tiết lộ giới tính thai nhi, nhằm góp phần khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính hiện nay.

 Sở Y tế trả lời: Theo Công văn 390/SYT-TTra ngày 6-2-2015 như sau:

Hàng năm, Sở Y tế đều có thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở có thực hiện siêu âm trên địa bàn tỉnh, trong đó có kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi vi phạm về xác định giới tính thai nhi.

Ngoài ra, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình còn thực hiện các cuộc kiểm tra theo quản lý chuyên ngành; công tác này được thực hiện khá thường xuyên. Trong kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra các hoạt động khám, chữa bệnh, sổ sách, phiếu trả kết quả siêu âm. Tuy nhiên, đoàn chưa phát hiện trường hợp có tang chứng, vật chứng chứng tỏ có vi phạm trong việc tiết lộ giới tính thai nhi theo quy định pháp luật.

Theo phản ánh của cử tri, không loại trừ trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh, siêu âm tiết lộ giới tính thai nhi theo yêu cầu của thai phụ hoặc người nhà của thai phụ và không ghi giới tính thai nhi vào sổ sách cũng như phiếu siêu âm nên đoàn kiểm tra không thể phát hiện vi phạm để xử lý.

Về những biện pháp để khắc phục tình trạng nêu trên, Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục về pháp luật, các quy định về chuyên môn, y đức, về dân số; nhất là đội ngũ thầy thuốc không được xác định giới tính thai nhi để hạn chế các hành vi làm mất cân bằng giới tính.

Cử tri phường Nhị Mỹ, TX. Cai Lậy có ý kiến: Hiện nay hoạt động của Văn phòng Công chứng ở địa bàn TX. Cai Lậy hoạt động quá tải khiến người dân phải chờ đợi, đi lại liên hệ nhiều lần mới nhận được kết quả. Đề nghị Sở Tư pháp có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để hoạt động của Văn phòng Công chứng trên địa bàn TX. Cai Lậy được tốt hơn.

Sở Tư pháp trả lời: Theo Công văn 36/STP-BTTP ngày 20-1-2015 như sau:

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh các hoạt động bổ trợ tư pháp và nhằm đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức và cá nhân, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 1860/QĐ-UBND (ký ngày 20-7-2011) phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

Theo đó, đến năm 2020 sẽ có 2 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động trên địa bàn TX. Cai Lậy (hiện nay chỉ có 1 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động là Phòng Công chứng số 3, còn thiếu 1 tổ chức hành nghề công chứng mà theo Đề án quy hoạch sẽ đặt tại xã Mỹ Phước Tây, đến nay chưa có hồ sơ nào xin thành lập).

Phòng Công chứng số 3 là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp (không phải Văn phòng công chứng mà cử tri phản ảnh), có địa chỉ trụ sở tại số 17/1, đường 868, phường 5, TX. Cai Lậy. Trụ sở làm việc của Phòng Công chứng hiện đang xuống cấp nặng nên Sở Tư pháp đã xin UBND  tỉnh cho đầu tư xây dựng mới và đang tiến hành thi công, nên tạm thời thuê trụ sở (cách trụ sở cũ khoảng 10 mét) để hoạt động. Do là trụ sở thuê nên diện tích chật hẹp, điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng.

Sở Tư pháp xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri về những mặt hạn chế có liên quan đến hoạt động của ngành Tư pháp.

Để khắc phục tình trạng này, trong năm 2015 Sở Tư pháp sẽ tìm giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém mà cử tri đã phản ánh như bố trí cơ sở vật chất, tăng cường nhân sự bảo đảm cho hoạt động công chứng. Bên cạnh đó, sẽ đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy cho phù hợp.

.
.
.