Thứ Sáu, 16/04/2021, 16:00 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tiếp công dân

(ABO) Chiều 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tiếp công dân. Công dân được tiếp xúc là bà Nguyễn Thị Bé Tư, ngụ ấp Kinh 2B, xã Phước Lập, huyện Tân Phước.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tiếp công dân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tiếp công dân.
Bà Tư khiếu nại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ ông Nguyễn Văn Mối không đúng quy định; không đồng ý với Quyết định của UBND huyện Tân Phước về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Tư; yêu cầu UBND huyện Tân Phước xem xét thu hồi GCNQSDĐ của ông Mối đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến.
Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Dư phát biểu ý kiến.
Các ngành chức năng cho rằng, bà Tư khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Mối là đúng; sau khi thu hồi GCNQSDĐ của ông Mối, việc tranh chấp đất giữa ông Mối và bà Tư do Tòa án giải quyết.
 
Bà Nguyễn Thị Bé Tư trình bày nội dung khiếu nại, kiến nghị.
Bà Nguyễn Thị Bé Tư trình bày nội dung khiếu nại, kiến nghị.
Sau khi nghe nội dung khiếu nại và báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh kết luận: Hủy Quyết định 3263a ngày 9-12-2020 của Chủ tịch UBND huyện Tân Phước về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Tư. Giao UBND huyện Tân Phước lập thủ tục thu hồi GCNQSDĐ số H04889 ngày 10-12-2007 với diện tích 1.019 m2, thuộc thửa đất số 486, tờ bản đồ số C7, loại đất trồng cây lâu năm do UBND huyện Tân Phước cấp cho hộ ông Mối theo quy định pháp luật về đất đai.
 
Sau khi thu hồi GCNQSDĐ, UBND huyện Tân Phước mời ông Mối đến triển khai quyết định thu hồi GCNQSDĐ. Đồng thời, giải thích việc cấp GCNQSDĐ cho ông là không đủ điều kiện được cấp, không đúng đối tượng sử dụng đất và khi đo đạc lập thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông mà các hộ giáp ranh không ký tên, giả mạo chữ ký trong biên bản.
 
Do đó, phải thu hồi GCNQSDĐ để cấp lại theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, khi triển khai quyết định thu hồi GCNQSDĐ, UBND huyện Tân Phước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Phước và UBND xã Phước Lập hướng dẫn ông Mối làm thủ tục cấp lại GCNQSDĐ theo đúng quy định pháp luật.
VĂN THẢO
 
.
.
.