Thứ Năm, 01/04/2021, 21:00 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 2-4

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 2-4, với những thông tin nổi bật.

 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; đồng thời, tập trung lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo thực hiện 17 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2021 (xem trang 2, 3).

Chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quyết định rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Chính vì lý do đó, việc chọn người đủ đức, đủ tài, đủ tầm ra ứng cử vào cơ quan dân cử là rất quan trọng. Thực hiện nghiêm túc hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú (xem trang 4).

Đánh giá trên nhiều phương diện, dư địa của ngành hàng trái cây vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, để “vương quốc trái cây” - không chỉ là hư danh chắc chắn còn nhiều việc phải làm, cả đối với nông dân và doanh nghiệp. “Vương quốc trái cây” - Không thể chỉ là hư danh!. Bài cuối: Góp phần mang lại sự giàu có, thịnh vượng cho nông dân (xem trang 5).

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tiền Giang đã nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); trong đó, BHYT hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định. Nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình (xem trang 8).

.
.
.