Thứ Sáu, 11/06/2021, 10:08 (GMT+7)
.

Lấy ý kiến trình khen thưởng cấp Nhà nước đợt 30-6-2021

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến nhân dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng đợt 30-6-2021 cho 1 tập thể và 1 cá nhân có tên sau đây:

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

2. Ông Đinh Văn An, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Đồng Tiến, huyện Cái Bè

Thời gian lấy ý kiến là 10 ngày (kể từ ngày 10-6 đến 20-6-2021).

Mọi ý kiến phản ánh gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 381, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho.

.
.
.