Thứ Sáu, 26/08/2022, 12:58 (GMT+7)
.

Người dân dùng giấy tờ gì để chứng minh thông tin cư trú khi sổ hộ khẩu hết giá trị vào năm 2023?

Từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Với những trường hợp đã bị thu hồi sổ hộ khẩu, người dân chứng minh thông tin cư trú như thế nào khi đi làm thủ tục hành chính?

Các trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu

Khoản 2 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định, người dân sẽ bị thu Sổ hộ khẩu khi thực hiện một trong các thủ tục sau:

- Thủ tục đăng ký thường trú

- Thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

- Thủ tục tách hộ

- Thủ tục xóa đăng ký thường trú

- Thủ tục đăng ký tạm trú

- Thủ tục gia hạn tạm trú

- Thủ tục xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin có trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Khi thực hiện một trong các thủ tục trên, cơ quan đăng ký sẽ điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tiến hành thu hồi sổ hộ khẩu và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu đã thu.

Khi nào chính thức bỏ Sổ hộ khẩu giấy?

Theo khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú, Sổ hộ khẩu được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Như vậy, từ ngày 1/1/2023, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng Sổ hộ khẩu điện tử.

Chứng minh thông tin cư trú thế nào khi sổ hộ khẩu bị thu hồi hoặc hết hiệu lực?

Người dân có thể sử dụng một trong các phương thức dưới đây để chứng minh thông tin cư trú trong trường hợp sổ hộ khẩu bị thu hồi hoặc hết hiệu lực:

- CCCD gắn chip: CCCD gắn chip là giờ tờ pháp lý chứa thông tin cá nhân và nơi cư trú của người dân. Các cơ quan, tổ chức dùng thiết bị đọc mã QR trên CCCD gắn chip để xem thông tin của người dân. CCCD gắn chip được tích hợp các thông tin: số CCCD, số CMND 9 số, họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú...

- Người dân tra cứu, khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Người dân có thể truy cập trang web dichvucong.dancuquocgia.gov.vn, đăng nhập vào tài

khoản vào phần Thông tin công dân để tra cứu thông tin của mình. Thông tin cơ bản bảo gồm họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, số định danh cá nhân, số CMND/CCCD.

- Người dân sử dụng Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Người dân có thể đến cơ quan đăng ký cư trú để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Dùng mã định danh cá nhân: Bộ Công an đã chỉ đạo cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người chưa được cấp CCCD trên toàn quốc. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, tình trạng hôn nhân, nhóm máu...

Theo Báo Tổ Quốc 

.
.
.