Thứ Hai, 20/03/2023, 19:51 (GMT+7)
.

Chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại vụ bà Huỳnh Thị Nô và bà Nguyễn Thị Bi

(ABO) Mới đây, UBND tỉnh Tiền Giang thông báo chấm dứt việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại vụ bà Huỳnh Thị Nô và bà Nguyễn Thị Bi.
 
Theo thông báo, bà Huỳnh Thị Nô (ngụ ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại 7.000 m2 đất do nạo vét tuyến kinh Chính Hùng (kinh KC3) để thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản Phú Thạnh; yêu cầu bồi thường thiệt hại do làm Dự án từ năm 2004 với số tiền 700 triệu đồng.
 
Kết quả rà soát xác định: Năm 2003 - 2004, thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản Phú Thạnh, thuộc huyện Gò Công Tây (nay là huyện Tân Phú Đông). Quá trình thực hiện Dự án có nạo vét tuyến kinh KC3 làm ảnh hưởng đến vật kiến trúc, cây trái, hoa màu của một số hộ dân, trong đó có bà Huỳnh Thị Nô. Hội đồng đền bù đã kiểm kê thiệt hại của hộ bà Huỳnh Thị Nô và chi hỗ trợ với tổng số tiền 26.467.525 đồng (gồm nhà ở 13.936.325 đồng, cây trái 10.490.000 đồng, vật kiến trúc khác 2.041.200 đồng), ông Nguyễn Văn Trinh (là chồng bà Huỳnh Thị Nô) ký nhận đủ số tiền nói trên.
 
Phần đất bờ kinh KC3 sau khi nạo vét có diện tích 3.808,35 m2, từ năm 2012 bà Huỳnh Thị Nô đã san lấp bờ kinh, sử dụng trồng cây sả và cây chuối. Kết quả do đạc thực tế diện tích đất của bà Huỳnh Thị Nô so với diện tích trong hồ sơ địa chính chênh lệch tăng 406 m2, chứng tỏ bà Huỳnh Thị Nô không bị mất đất do nạo vét kênh KC3.
 
Năm 2008, bà Huỳnh Thị Nô phát sinh khiếu nại, yêu cầu bồi thường 7.000 m2 đất bị mất do ảnh hưởng bởi Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản Phú Thạnh. Khiếu nại của bà Huỳnh Thị Nô đã được UBND huyện Gò Công Tây giải quyết với nội dung bác đơn khiếu nại.
 
Sau đó, UBND huyện Gò Công Tây ban hành Quyết định thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại với lý do: Quyết định giải quyết của UBND huyện Gò Công Tây là không đúng thẩm quyền, vì thời điểm này huyện Tân Phú Đông đã được thành lập. Sau khi UBND huyện Gò Công Tây ban hành quyết định thu hồi lại quyết định giải quyết khiếu nại, bà Huỳnh Thị Nô không gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Tân Phú Đông, mà liên kết với một số người khiếu nại kéo dài. 
 
Qua nhiều lần tiếp xúc và giải thích, đến năm 2018, bà Huỳnh Thị Nô gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Tân Phú Đông. Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) với nội dung bác yêu cầu đòi bồi thường của bà Huỳnh Thị Nô, chấp thuận chỉ hỗ trợ số tiền 150 triệu đồng (gồm hỗ trợ ảnh hưởng sản xuất 50 triệu đồng, hỗ trợ công san lấp 50 triệu đồng, hỗ trợ nhà ở 50 triệu đồng). Bà Huỳnh Thị Nô không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, không nhận quyết định để khởi kiện vụ án hành chính hoặc khiếu nại lần hai, mà liên kết với các hộ dân khác để khiếu nại kéo dài. Qua nhiều lần tiếp và vận động, ngày 30-12-2020, bà Huỳnh Thị Nô đã nhận số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng.
 
Ngoài số tiền hỗ trợ trên, cơ quan chức năng còn hỗ trợ, tạo điều kiện để bà Huỳnh Thị Nô hoàn chỉnh thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với một số thửa đất trước đây gia đình bà nhận chuyển nhượng bằng giấy tay; tạo điều kiện thuận lợi cho bà làm cầu mở lối đi; cải tạo một số cống và nạo vét kinh để tạo điều kiện cho bà Huỳnh Thị Nô tưới tiêu khi sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của bà.
 
Vụ việc của bà Huỳnh Thị Nô đã được rà soát theo Kế hoạch rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Kết quả rà soát xác định nội dung yêu cầu của bà Huỳnh Thị Nô đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật, kết quả rà soát không có tình tiết làm thay đổi nội dung đã giải quyết. Lãnh đạo địa phương đã nhiều lần tiếp, vận động, giải thích nhưng bà Huỳnh Thị Nô vẫn đi khiếu nại kéo dài.
 
Ngày 22-2-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tiếp bà Huỳnh Thị Nô và kết luận: Khi nạo vét kinh KC3 đã bồi thường cây trái, vật kiến trúc bị ảnh hưởng; bà Huỳnh Thị Nô đã san lấp phần diện tích bờ kinh để sử dụng và đã được hỗ trợ chi phí san lấp; việc nạo vét kinh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà Huỳnh Thị Nô trong canh tác đất; Kết quả đo đạc đã xác định bà Huỳnh Thị Nô không bị mất đất; kết quả rà soát xác định vụ việc của bà Huỳnh Thị Nô đã được giải quyết đúng pháp luật.
 
Còn đối với bà Nguyễn Thị Bi (ngụ ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) khiếu nại, đòi lại 1.500 m2 đất có nguồn gốc của mẹ chồng là bà Trương Thị Đẹp (đất điều khoán trong thời kỳ thực hiện chính sách đất đai). Kết quả rà soát xác định: Hồ sơ đăng ký, kê khai theo Chỉ thị 299/TTg (lập năm 1984) thể hiện bà Trương Thị Đẹp có quản lý sử dụng 2 thửa đất lúa (thửa số 854, diện tích 862 m2 và thửa số 997, diện tích 1.369 m2) loại đất lúa. Đến năm 1972, bà Trương Thị Đẹp để lại 2 thửa đất trên cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Bi sử dụng (trên phần đất có trồng 15 cây dừa cập theo bờ ranh ở phía Nam). Năm 1981, thực hiện Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư về bình quân ruộng đất, gia đình bà Nguyễn Thị Bi thừa khoán nên phần diện tích 1.369 m2 (thửa số 997) do UBND xã Phú Thạnh quản lý và đăng ký kê khai.
 
Năm 1983, UBND xã Phú Thạnh đào lấy đất của thửa số 854 dùng đắp nền cho thửa số 997 để làm Trường Mẫu giáo (nhà lá thô sơ) và trụ sở Hợp tác xã nông nghiệp. Từ đó, thửa đất số 854 trở thành đất ao, thửa đất số 997 trở thành đất phi nông nghiệp.
 
Năm 1991, thực hiện Chỉ thị 02-CT/HU và Kế hoạch 16-KH/HU của Huyện ủy Gò Công Tây; UBND xã Phú Thạnh có xem xét giải quyết trả lại thửa đất số 854 có diện tích 862 m2 (hiện trạng đất ao) cho gia đình bà quản lý, sử dụng. Riêng thửa đất số 997 có diện tích 1.369 m2 đã xây dựng trường học phục vụ công ích nên không xem xét trả lại.
 
Năm 2008, thành lập huyện Tân Phú Đông, UBND huyện Tân Phú Đông sử dụng thửa đất số 997 để làm trụ sở tạm thời của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện. Năm 2009, bà Nguyễn Thị Bí phát sinh khiếu nại, yêu cầu bồi thường thửa đất số 997, diện tích 1.369 m2 (do đạc thực tế 1.500 m2).
 
Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bi được UBND huyện Tân Phú Đông giải quyết (lần đầu) với nội dung bác đơn khiếu nại. Đến ngày 27-12-2010, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2), nội dung quyết định bác đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bi; giữ nguyên Quyết định của UBND huyện Tân Phú Đông.
 
Nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, không phát sinh tình tiết làm thay đổi kết quả giải quyết trước đây; lãnh đạo địa phương đã nhiều lần tiếp, vận động, giải thích nhưng bà Nguyễn Thị Bi vẫn đi khiếu nại kéo dài. Ngày 22-2-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tiếp bà Nguyễn Thị Bi và kết luận: Bà Nguyễn Thị Bi đòi lại đất đã điều khoán trong quá trình thực hiện chính sách đất đai là không có căn cứ pháp lý; phần đất điều khoản này đã và đang được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai.
 
UBND tỉnh Tiền Giang thông báo, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không tiếp, không nhận đơn, không xem xét giải quyết nội dung nêu ở phần trên của bà Huỳnh Thị Nô và bà Nguyễn Thị Bi, yêu cầu bà Huỳnh Thị Nô và bà Nguyễn Thị Bi chấp hành, thực hiện.
HÀ NAM
 
.
.
.