Thứ Ba, 14/11/2023, 20:27 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 15-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 15-11, với những thông tin nổi bật.

Vấn đề cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” năm 1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời sự sâu sắc đối với việc đổi mới cán bộ, công tác cán bộ, được Đảng, Nhà nước ta kế thừa, bổ sung và phát triển, xem đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Học tập Bác “Sửa đổi lối làm việc” trong thực hiện công tác cán bộ (xem trang 2).

Sau thời gian lựa chọn thời điểm thích hợp, hiện nông dân các huyện, thị phía Đông đang tất bật làm đất, gieo sạ vụ lúa đông xuân. Tất bật xuống giống vụ lúa đông xuân (xem trang 4).

Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển rộng khắp trong hội viên Hội Nông dân xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè), bằng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, nhất là mô hình nuôi cá cảnh. Nuôi cá cảnh mang lại thu nhập ổn định (xem trang 6).

Một số bãi rác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang trong tình trạng quá tải. Trước tình trạng này, bên cạnh những giải pháp xử lý trước mắt, Tiền Giang đang tập trung kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải. Tìm giải pháp cho tình trạng quá tải tại các bãi rác (xem trang 9).

Để gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, những năm gần đây, Tiền Giang đã có những chủ trương, chính sách, quan điểm nhất quán, xuyên suốt để gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau. Giữ gìn giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Tiền Giang (xem trang 12).

.
.
.