Thứ Năm, 11/07/2024, 20:30 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 12-7

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 12-7, với những thông tin nổi bật.

Các thế lực thù địch, phản động không chỉ công kích, chống phá trên diện rộng, mà còn ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều hình thức tinh vi, phức tạp. Trước tình hình đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng tư tưởng của Đảng. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài cuối: Cần sự chủ động, quyết liệt (xem trang 2).

Quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Tân Phước có sự đóng góp rất lớn của người dân trên địa bàn huyện Tân Phước. thông qua sự vận động của chính quyền và các đoàn thể, người dân đã phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Sức sống mới cho huyện Tân Phước. Bài cuối: Chung sức, chung lòng xây dựng quê hương (xem trang 5).

6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh tiếp tục phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch. Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của cả nhiệm kỳ, Tiền Giang đang tập trung triển khai các công việc, giải pháp trọng tâm để hoàn thành đạt và vượt cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2024. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo chiều hướng tích cực (xem trang 6).

Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, chủ động phòng ngừa, giải quyết các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, góp phần giảm số vụ tranh chấp lao động. Tăng cường đối thoại giúp ổn định quan hệ lao động (xem trang 8).

.
.
.