Thứ Ba, 20/12/2022, 20:24 (GMT+7)
.

Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng cho cán bộ phụ trách chuyển đổi số

(ABO) Chiều 20-12, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng chủ trì tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn Tiền Giang.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng thuyết giảng tại buổi tập huấn.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng thuyết giảng tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, 150 học viên là cán bộ phụ trách chuyển đổi số của các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương được nghe phổ biến kiến thức chuyển đổi số, những lợi ích, thuận lợi từ quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Quang cảnh tập huấn.
Quang cảnh tập huấn.

Theo đó, nội dung tập huấn là các vấn đề khung kiến trúc của chuyển đổi số, 3 trụ cột trong chuyển đổi số quốc gia là Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và những vấn đề chuyển đổi số của Tiền Giang; khái quát các mô hình chuyển đổi số trong từng lĩnh vực; các nội dung về thách thức, quản lý rủi ro trong chuyển đổi số, triển khai hạ tầng, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ và thiết lập tổ chức bộ máy phát triển Chính quyền số trong cơ quan nhà nước.

Đồng thời, phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số và đặc biệt là xác định những nhiệm vụ cần thiết trong quá trình đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong lan tỏa tiến trình chuyển đổi số tại địa phương thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng.

MINH QUANG

.
.
.