Thứ Sáu, 27/10/2023, 21:11 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi trong phạm vi toàn tỉnh đạt 100%

(ABO) Theo báo cáo kết quả của UBND tỉnh Tiền Giang trong việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang quý III-2023 (từ ngày 15-6 đến hết ngày 14-9-2023), Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Tiền Giang đã đảm bảo gửi, nhận liên thông 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, được tích hợp chữ ký số đảm bảo giá trị pháp lý cho gửi, nhận văn bản điện tử.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã triển khai phiên bản nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho 45 cơ quan, đơn vị (gồm UBND tỉnh; 33 sở, ban, ngành tỉnh; 11 UBND cấp huyện).

Đồng thời, chuyển đổi, tạo lập 1.174 mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Cụ thể, tính từ ngày 1-7 đến ngày 30-9-2023, kết quả gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có: 117.578 văn bản gửi đi (trong đó, 113.954 văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy, chiếm 96,61% và 3.984 văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy, chiếm 3,39%); 538.345 văn bản nhận (trong đó, 9.160 văn bản số hóa, chiếm 1,7% và 529.185 văn bản điện tử không kèm văn bản giấy, chiếm 98,29%).

Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi trong phạm vi toàn tỉnh đạt 100%, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian gửi, nhận văn bản điện tử, thời gian xử lý công việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả.

Ngoài ra, hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được nâng cấp và tích hợp chức năng Hồ sơ lưu trữ đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định số 30 của Chính phủ về công tác văn thư. 100% cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh đã thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ được lập Hồ sơ điện tử chưa cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại khó khăn, hạn chế như: Một số ít cơ quan, đơn vị chưa khai thác và phát huy tối đa những tiện ích của hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; một số ít đơn vị cấp xã chưa thực hiện xử lý đồng bộ văn bản điện tử và lưu trữ văn bản điện tử theo quy định.

MINH QUANG

.
.
.