Chủ Nhật, 02/06/2019, 21:07 (GMT+7)
.

70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Cần kiệm liêm chính gồm 4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thắng đăng trên báo “Cứu quốc” các số ra ngày 30-5, 31-5, 1-6 và 2-6-1949.

70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.

 (Theo https://www.vietnamplus.vn/70-nam-tac-pham-can-kiem-liem-chinh-cua-chu-tich-ho-chi-minh/572571.vnp)

.
.
.