Thứ Ba, 25/06/2019, 21:15 (GMT+7)
.
PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ:

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động công vụ

(ABO) Sáng 25-6, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức thực hiện văn hóa công sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã đến dự và phát biểu phát động.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát động cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát động cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2019 làm năm quan trọng bứt phá để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đặc biệt là năm được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là năm Kỷ cương - Liêm chính - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả và Bứt phá.

Ngày 19-5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức thực hiện văn hóa công sở. Lễ phát động hướng đến mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà

Quang cảnh lễ phát động
Quang cảnh lễ phát động.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, mỗi đơn vị hưởng ứng và làm tốt nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  Các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp và đặc biệt là UBND cấp huyện, xã triển khai phát động ngay phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, rà soát sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công sở, văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền và ban hành ngay trong tháng 7-2019.

Văn nghệ chào mừng lễ phát động
Văn nghệ chào mừng lễ phát động.

MAI HÀ

 

 

.
.
.