Thứ Hai, 24/06/2019, 15:13 (GMT+7)
.

Tiền Giang triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

(ABO) Sáng 24-6, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị
Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phí Ngọc Tuyển, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được thông qua Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. Đây là văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Luật có 10 chương, 96 điều, nội dung có nhiều điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015 như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc kê khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, luật cũng quy định một chương riêng về công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo.

Sau đó, đồng chí Hồ Văn Phú, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã triển khai Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018.

Đồng chí Phí Ngọc Tuyển triển khai Luật
Đồng chí Phí Ngọc Tuyển triển khai luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu: Lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và doanh nghiệp trong tỉnh: Tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 để nghiên cứu, nắm vững và nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức thực hiện luật ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cụ thể hóa các quy định của luật, nhất là các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, bám sát nhiệm vụ, công việc cụ thể của ngành; kết hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị
Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Bên cạnh đó thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý pháp luật, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện luật; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp các cơ quan nhà nước với Hiệp hội Doanh nghiệp trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Sau hội nghị này, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố có kế hoạch tổ chức quán triệt nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị quản lý, thời gian thực hiện trong quý III-2019; đồng thời, chỉ đạo, phổ biến ra nhân dân hoàn thành trong năm 2020; triển khai ra cộng đồng doanh nghiệp để người dân và doanh nghiệp nhận thức được nội dung của luật, đồng tình trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn.

P. MAI


 

.
.
.