Thứ Tư, 23/10/2019, 20:57 (GMT+7)
.
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG:

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII

(ABO) Sáng 23-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được trực tuyến đến các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy huyện, thành phố, thị xã và Đảng ủy cấp phường, xã, thị trấn.

Bí thư Tỉnh ủy báo cáo nhanh kết quả hội nghị 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chủ trì và tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh...

 Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy tham dự hội nghị
Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12-10 vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nội dung Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những nội dung quan trọng và có tính chiến lược, vì vậy từng đồng chí cần chủ động nghiên cứu sâu. Trên cơ sở đó, từng cán bộ vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ bổ sung chỉ tiêu, nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch cấp mình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặt ra; đồng thời, thông báo, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội, triển khai thực hiện tốt nghị quyết…

Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự hội nghị.

Cụ thể, đồng chí đã thông tin về 5 nội dung chính của Hội nghị lần thứ 11, bao gồm:

Thứ nhất, Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2020 - 2022).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến Trung ương thảo luận, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh ban hành Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo, trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV xem xét, quyết định.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018.

Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng năm 2019; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THỦY HÀ

 

.
.
.