Thứ Hai, 14/10/2019, 20:53 (GMT+7)
.

Dân vận phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng

(ABO) Đó là ý kiến nhấn mạnh của đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận quý III-2019, triển khai nhiệm vụ quý IV-2019 vào chiều 14-10.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn phát biểu
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn phát biểu.

Trong quý III, công tác dân vận của hệ thống chính quyền tiếp tục đạt kết quả tích cực; một số vấn đề bức xúc trong xã hội được giải quyết có hiệu quả.

Công tác nắm bắt tình hình, diễn biến về chính trị, kinh tế, xã hội, những vấn đề tác động đến đời sống, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân được coi trọng, từ đó đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; góp phần ngăn chặn các mầm móng có thể phát sinh các vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự.

Đại diện các ban, ngành, địa phương phát biểu ý kiến
Đại diện các ban, ngành, địa phương phát biểu ý kiến.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình, nghiên cứu quan điểm, chủ trương, phương pháp để phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận có một số nơi, một số lĩnh vực chưa sâu sát. Trong đó, công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo và các hoạt động tôn giáo biến tướng, mê tín dị đoan một số trường hợp còn chậm.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng đã có nhiều ý kiến chia sẻ khó khăn, tìm giải pháp thiết thực cho công tác dân vận trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Đại diện các ban, ngành, địa phương phát biểu ý kiến
Đại diện các ban, ngành, địa phương phát biểu ý kiến.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn nhấn mạnh: “Công tác dân vận cũng như dân vận khéo phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng; sâu sát, tỉ mỉ, có giải pháp tốt; lưu ý những điều cần tránh. Cần nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu, tầm quan trọng của công tác dân vận. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó phát huy tuyên truyền miệng, tránh khẩu hiệu, lý luận suông. Nghiên cứu chính sách, quan điểm, chủ trương lợi ích cho dân, chính là điều kiện để thuyết phục người dân trong công tác dân vận. Từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu…”.

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao 37 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác dân vận của Đảng.

P. MAI

 

.
.
.