Chủ Nhật, 20/10/2019, 16:54 (GMT+7)
.

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 14-10-2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 16 về việc triệu tập Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, như sau:

1. Thời gian họp: 1 buổi, khai mạc lúc 8 giờ, ngày 24-10-2019.

2. Địa điểm họp: Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 6C, đường Rạch Gầm, phường 1, TP. Mỹ Tho).

3. Nội dung kỳ họp:

1. HĐND tỉnh sẽ xem xét các Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết như:

- Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2021.

- Nghị quyết về phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 của tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quản lý năm 2019.

- Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND tỉnh xin thông báo đến nhân dân trong tỉnh biết và theo dõi kỳ họp.

.
.
.