Thứ Năm, 17/10/2019, 17:17 (GMT+7)
.
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN:

Tiền Giang có những cách làm mới, mô hình hiệu quả

(ABO) Ngày 16-10, Đoàn công tác Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang để thông qua báo cáo kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về nêu gương của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang…

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận.

Trước đó, trong các ngày 19-7 và 14, 15-8, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thẩm tra xác minh ở 4 Đảng bộ trực thuộc tỉnh là Huyện ủy Cai Lậy, Châu Thành, TP. Mỹ Tho và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và làm việc trực tiếp với các tổ chức Đảng liên quan, Đoàn đã hoàn thành dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Dự thảo báo cáo chỉ rõ, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định 55 của Bộ Chính trị và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền nghị quyết nghiêm túc, đồng bộ, sát đối tượng, đảm bảo theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, cấp ủy các cấp đã đoàn kết, thống nhất cao; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Việc xây dựng chương trình hành động được thực hiện nghiêm túc, cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; có kế hoạch thực hiện, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tính nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa.

Tỷ lệ tham gia và tinh thần học tập nghị quyết cao; nhận thức và quyết tâm chính trị của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, các đề án cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện ở các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành và địa phương, đơn vị mình, trong đó đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo ở các địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện có sự kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở các cấp, các ngành, đoàn thể. Việc kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xử lý vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên nghiêm túc, đúng quy định đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò, uy tín của Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng.

Trao đổi và đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Danh khẳng định việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Tỉnh ủy Tiền Giang luôn theo hướng thống nhất trong tư tưởng và hành động, mang tính thiết thực cao từ thực tiễn cuộc sống. 

Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí thẳng thắn, cầu thị, không né tránh, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Truyên giáo Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương phát biểu làm rõ thêm nội dung góp ý của đoàn kiểm tra
Trưởng Ban Truyên giáo Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương phát biểu làm rõ thêm nội dung góp ý của Đoàn kiểm tra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với các quy định của Trung ương về nêu gương.

Đồng thời, đồng chí khẳng định: Tiền Giang có rất nhiều cách làm hay từ công tác phổ biến, quán triệt nghị quyết, cho đến tổ chức triển khai thực hiện, phản ánh rõ nét tình hình của địa phương và đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các biện pháp, nhằm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; sơ kết đánh giá, nhân rộng các mô hình mới hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc để chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo trình Ban Bí thư cho ý kiến trong thời gian tới.

THỦY HÀ

.
.
.