Thứ Hai, 16/03/2020, 14:45 (GMT+7)
.
CHI BỘ KHU PHỐ TÂN THUẬN:

5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chi bộ khu phố Tân Thuận là chi bộ duy nhất trực thuộc Đảng bộ phường Tân Long, vừa được Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tặng Giấy khen do có thành tích 5 năm liền (2015 - 2019) là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong những năm qua, Chi bộ khu phố Tân Thuận đã lãnh đạo khu phố thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và ở khu dân cư; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Cuộc họp lệ kỳ của Chi bộ khu phố Tân Thuận.
Cuộc họp lệ kỳ của Chi bộ khu phố Tân Thuận.

Để đạt được danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, Chi bộ khu phố Tân Thuận đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Trong đó, chi bộ xem trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng viên với quần chúng nhân dân…

Bí thư Chi bộ khu phố Tân Thuận Nguyễn Ngọc Quí chia sẻ một số kinh nghiệm về thực hiện công tác xây dựng Đảng tại chi bộ: “Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch củng cố, nâng chất với những công việc cụ thể; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, triển khai quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, hằng năm đảng viên trong chi bộ đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác và trong sinh hoạt đời thường.

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ khu phố Tân Thuận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác thủy sản thực hiện được 9,915 tấn cá; tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ 1,25 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm, không có hộ nghèo, còn 3 hộ cận nghèo; hằng năm tỷ lệ vận động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đều đạt 100%; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; hằng năm có 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có trên 90% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu phố được tái công nhận khu phố văn hóa…

Chi bộ luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hằng năm đều thực hiện chuyên đề kiểm tra đối với đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp. Mặt khác, duy trì tốt chế độ sinh hoạt của chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, kịp thời giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Chi bộ còn kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mạnh dạn phê bình, nhắc nhở đảng viên có khuyết điểm để khắc phục…”.

Để lãnh đạo khu phố thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, trong những năm qua, Chi bộ khu phố Tân Thuận luôn thực hiện tốt nguyên tắc làm việc theo quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chi ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác của khu phố; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mọi việc đều đưa ra tập thể chi bộ bàn bạc và thống nhất thực hiện theo ý kiến của đa số cá nhân trong tập thể. Song song đó, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân và tích cực tham gia các phong trào thi đua tại khu dân cư.

Đánh giá chất lượng hoạt động của Chi bộ khu phố Tân Thuận trong thời gian qua, Bí thư Đảng ủy phường Tân Long Lê Văn Nghiệp cho biết: “Chi bộ khu phố Tân Thuận có nhiều nét nổi bật: Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tạo sự đồng lòng, thống nhất cao trong nhân dân, cụ thể như trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động tham gia xây dựng phường văn minh đô thị, công tác chỉnh trang đô thị và vận động các nguồn quỹ luôn đạt và vượt sớm nhất so với các chi bộ khác”.

Thực hiện Nghị quyết 37 ngày 6-12-2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đặt tên khu phố trên địa bàn TP. Mỹ Tho, ngày 5-3 vừa qua, Đảng ủy, UBND phường Tân Long đã tổ chức Lễ công bố sáp nhập khu phố Tân Thuận và khu phố Tân Hà thành khu phố Thuận Hà; công bố Quyết định thành lập Chi bộ và Ban công tác Mặt trận khu phố Thuận Hà; công bố Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Quí làm Bí thư Chi bộ khu phố Thuận Hà. Sau khi sáp nhập, Chi bộ khu phố Thuận Hà có 17 đảng viên.

NHẤT THI

.
.
.