Thứ Sáu, 05/06/2020, 15:11 (GMT+7)
.
Đảng bộ Công ty Điện lực Tiền Giang:

Đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

(ABO) Ngày 5-6, Đảng bộ Công ty Điện lực Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Thành trung, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 156 đảng viên đại diện cho 261 đảng viên của Đảng bộ dự đại hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội.
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội.

Đảng bộ Công ty hiện có 23 chi bộ trực thuộc với 261 đảng viên (12 đảng viên dự bị). Công ty Điện lực Tiền Giang là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; chức năng nhiệm vụ chính yếu hiện tại là quản lý vận hành lưới điện; kinh doanh mua bán điện cấp điện áp 110kv, nhận thầu thi công các công trình điện, công tác dịch vụ khách hàng, đảm bảo đáp ứng cung cấp điện liên tục chất lượng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân…

Đai biểu tiến hành bầu cử.
Đại biểu tiến hành bầu cử.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Tiền Giang đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và người lao động. Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong các hoạt động phong trào và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó củng cố niềm tin của quần chúng, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại biểu tiến hành bầu cừ tại đại hội.
Đại biểu tiến hành bầu cừ tại đại hội.

Công ty Điện lực Tiền Giang 5 năm đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 1 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công ty 5 năm liền đạt Tập thể Lao động xuất sắc.

Với các giải pháp đổi mới hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ, 5 năm qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phát triển trên 2.567 km đường dây trung, hạ áp, tổng vốn đầu tư là 573,992 tỷ đồng. Công ty đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện cho các thành phần, với tổng sản lượng cung cấp là 13.839 triệu kwh, tăng 33,9% so với giai đoạn 2010-2015.

Bên cạnh đó, công ty đã hoàn thành khối lượng lớn công việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh: chương trình chỉnh trang mở rộng đô thị, nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là phối hợp các ngành xây dựng 120/144 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 với tổng số vốn là trên 1.000 tỷ đồng.

Năm năm 2019, tổng doanh thu của công ty đạt 5.348.411 triệu đồng, đạt 100,36%; lợi nhuận 31.386 triệu đồng, đạt 237,11%; nộp ngân sách 35.386 triệu đồng, đạt 100%; thu nhập bình quân 13,653 triệu đồng, đạt 105,3% tăng 24,5% so với năm 2015.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội.
Đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã thống nhất 14 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025: 5 chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh; 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 5 chỉ tiêu về xây dựng các đoàn thể.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các Ủy viên đã thống nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra; đồng chí Lê Hữu Đức, Phó Giám đốc công ty đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ Công ty Điện lực Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tặng hoa các ủy viên không tái cử nhiệm kỳ mới.
Tặng hoa các ủy viên không tái cử nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I gồm 11 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Thành Trung biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty Điện lực đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý Đảng bộ công ty phát huy tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Phát triển” và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; cán bộ, đảng viên và công nhân lao động Công ty quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lao động sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng công ty ổn định và phát triền bền vững ở tầm cao mới.

Đảng bộ cần có những giải pháp đúng đắn, thực tế, mang tính đột phá nhằm khai thác tốt các nguồn lực hiện có, bố trí sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và mang tính chiến lược lâu dài; bảo đảm an toàn lưới điện, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh…

P. MAI

.
.
.