Thứ Ba, 08/09/2020, 20:57 (GMT+7)
.

Giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giảm 546 đơn vị

(ABO)Ngày 8-9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành về thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định  513 ngày 2-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Dự án 513) và kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng và Giám đốc Sở Nội vụ Võ Tấn Hiền chủ trì.

Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Về kết quả triển khai thực hiện Dự án 513: Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản góp ý đối với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thẩm định và ban hành Quyết định công nhận sản phẩm Dự án 513 của 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đủ điều kiện đưa vào sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.

Về việc giải quyết và trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khu vực có bất cập về địa giới hành chính và xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển, khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án 513, cả nước có 16 khu vực chưa xác định được địa giới hành chính cấp tỉnh; đến nay, Bộ Nội vụ đã chủ trì giải quyết và trình Chính phủ ban hành 7 nghị quyết giải quyết dứt điểm được 15/16 khu vực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, các địa phương còn chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao, cung cấp được bản đồ nền địa hình Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 đã được vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Về việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã: Được tiến hành trên cơ sở thống nhất và đồng hành của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện, các địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân.

Kết quả, số lượng ĐVHC cấp huyện giảm 6 đơn vị, cấp xã giảm 546 đơn vị. Trong giai đoạn 2019 - 2021, các địa phương có phương án giải quyết dứt điểm được số cán bộ, công chức cấp huyện dôi dư là 146 người; giải quyết được số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư là 7.006 người và giải quyết được số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 6.705 người...  

Đồng chí Võ Tấn Hiền phát biểu tại điểm cầu Tiền Giang.
Đồng chí Võ Tấn Hiền phát biểu tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Đồng chí Võ Tấn Hiền đã có ý kiến báo cáo Bộ Nội vụ về việc thực hiện Dự án 513: Trong thời gian qua, Tiền Giang đã triển khai thực hiện tốt Dự án 513. Tuy nhiên, hiện nay Tiền Giang còn gặp khó khăn về việc chưa thống nhất địa giới hành chính trên sông Cửa Đại với tỉnh Bến Tre; điểm chưa thống nhất là vị trí cồn Nổi (tỉnh Tiền Giang thì gọi là cồn Nổi, còn tỉnh Bến Tre thì gọi là cồn Thới Trung). 2 tỉnh đã nhiều lần hiệp thương nhưng chưa chưa thống nhất. Trong đầu quý IV-2020, Tiền Giang sẽ cố gắng hoàn thiện Báo cáo Đề án 513 gửi Bộ Nội vụ…
P. MAI
 
 
.
.
.