Thứ Năm, 15/10/2020, 20:51 (GMT+7)
.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Tin tưởng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới

(ABO) Với những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, tạo động lực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, là tiền đề để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. 

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
.