Thứ Năm, 15/10/2020, 07:28 (GMT+7)
.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(Xếp theo vần A, B, C)

1      Đồng chí Phạm Văn An
2      Đồng chí Nguyễn Văn Bằng
3      Đồng chí Võ Văn Bình
4      Đồng chí Trần Văn Bon
5      Đồng chí Lý Văn Cẩm
6      Đồng chí Nguyễn Thành Công
7      Đồng chí Nguyễn Kiên Cường
8      Đồng chí Nguyễn Văn Danh
9      Đồng chí Nguyễn Thành Diệu
10    Đồng chí Trần Văn Dũng
11    Đồng chí Nguyễn Thanh Hải
12    Đồng chí Mai Văn Hòa
13    Đồng chí Nguyễn Văn Hòa
14    Đồng chí Đinh Tấn Hoàng
15    Đồng chí Đỗ Tấn Hùng
16    Đồng chí Lê Minh Hùng
17    Đồng chí Nguyễn Hồng Hữu
18    Đồng chí Trần Văn Le
19    Đồng chí Huỳnh Xuân Long
20    Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi
21    Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn
22    Đồng chí Nguyễn Văn Mười
23    Đồng chí Hồ Hữu Nghị
24    Đồng chí Trần Thanh Nguyên
25    Đồng chí Nguyễn Văn Nhã
26    Đồng chí Nguyễn Văn Nhựt
27    Đồng chí Trần Hữu Phong
28    Đồng chí Phan Phùng Phú
29    Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương
30    Đồng chí Đoàn Văn Phương
31    Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng
32    Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng
33    Đồng chí Bùi Thái Sơn
34    Đồng chí Tạ Minh Tâm
35    Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái
36    Đồng chí Phạm Văn Thanh
37    Đồng chí Trần Thanh Thảo
38    Đồng chí Phạm Thị Mai Tiên
39    Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang
40    Đồng chí Trần Kim Trát
41    Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm
42    Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm
43    Đồng chí Lê Quang Trí
44    Đồng chí Phạm Văn Trọng
45    Đồng chí Nguyễn Chí Trung
46    Đồng chí Nguyễn Kim Tuyến
47    Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TIỀN GIANG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1    Đồng chí Nguyễn Văn Danh
2    Đồng chí Võ Văn Bình
3    Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh
4    Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương
5    Đồng chí Nguyễn Văn Nhã
6    Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm
7    Đồng chí Nguyễn Chí Trung
8    Đồng chí Trần Kim Trát
9    Đồng chí Phạm Văn Thanh
10  Đồng chí Nguyễn Văn Nhựt
11  Đồng chí Trần Văn Dũng
12  Đồng chí Nguyễn Thanh Hải
13  Đồng chí Đỗ Tấn Hùng

BÍ THƯ TỈNH ỦY TIỀN GIANG: Đồng chí NGUYỄN VĂN DANH
PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY TIỀN GIANG:
- Đồng chí VÕ VĂN BÌNH
- Đồng chí NGUYỄN VĂN VĨNH

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TIỀN GIANG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1    Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm
2    Đồng chí Phạm Văn An
3    Đồng chí Đoàn Ngọc Tiến
4    Đồng chí Huỳnh Văn Nhơn
5    Đồng chí Lê Thị Thanh Hà
6    Đồng chí Bùi Văn Huệ
7    Đồng chí Nguyễn Minh Hòa
8    Đồng chí Nguyễn Hồng Phong
9    Đồng chí Đỗ Văn Nghĩa
10  Đồng chí Nguyễn Kiên Cường
11  Đồng chí Hồ Hữu Nghị

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TIỀN GIANG: Đồng chí NGUYỄN NGỌC TRẦM

 

.
.
.