.

Huyện Cai Lậy: Công tác cải cách hành chính được quan tâm, thực hiện tốt

Cập nhật: 21:00, 22/12/2020 (GMT+7)

 (ABO) Ngày 21-12, UBND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)” và chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” năm 2020.

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện CCHC
UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện CCHC.

Trong năm 2020, công tác CCHC ở huyện Cai Lậy tiếp tục được cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt. Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được tăng cường, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, tính phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Cụ thể, toàn huyện tiếp nhận 59.070 hồ sơ, trong đó trả kết quả giải quyết đúng hạn 58.673 hồ sơ (đạt 99,3%), 274 hồ sơ trễ hẹn (chiếm 0,46%), đang giải quyết 123 hồ sơ (chiếm 0,2%).

UBND huyện khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong cuộc thi.
UBND huyện khen thưởng các cá nhân có thành tích trong Cuộc thi “Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số tỉnh Tiền Giang 2019 - 2020”.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước được tăng cường; thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử, văn phòng điện tử, chữ ký số, cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức…

Dịp này, UBND huyện Cai Lậy khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh CCHC” và thực hiện chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” năm 2020. Đồng thời, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong Cuộc thi “Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số tỉnh Tiền Giang 2019 - 2020”.

HỒNG LINH

.
.
.