Thứ Bảy, 08/05/2021, 16:56 (GMT+7)
.

Huyện Châu Thành: Chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(ABO) Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Cuộc bầu cử) trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) được tổ chức đúng tiến độ, quy trình, thời gian và thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.
 
Theo đó, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Châu Thành đã cụ thể những phần việc cần thực hiện và ấn định thời gian cụ thể, tiến tới tổ chức thành công Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.
Phiếu bầu cử được UBBC huyện kiểm tra cẩn thận.
Phiếu bầu cử được UBBC huyện Châu Thành kiểm tra cẩn thận.
 
ĐẢM BẢO ĐÚNG TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU
 
Ngay từ đầu năm, UBND huyện Châu Thành đã ban hành Quyết định 424 về việc thành lập UBBC đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đó, UBBC huyện ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; đồng thời, thành lập Văn phòng UBBC và các Tiểu ban giúp việc cho UBBC huyện. UBBC huyện có 15 thành viên gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 11 Ủy viên, trong đó có 3 nữ. Văn phòng UBBC và các Tiểu ban giúp việc cho UBBC huyện đều có thành viên là nữ. UBBC mỗi xã, thị trấn có 11 thành viên gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên. Riêng xã Thạnh Phú có 9 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 6 Ủy viên. UBBC các xã, thị trấn đều có thành viên là nữ.
 
Đến ngày 27-4, UBBC huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo từng đơn vị bầu cử. Theo đó, có 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được phân bố ở 8 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu HĐND huyện Châu Thành khóa XII, mỗi đơn vị bầu cử đều có ứng cử viên nữ.
 
Danh  sách ƯCV được niêm yết công khai tại các địa phương, đơn vị bầu cử.
Danh sách ƯCV được niêm yết công khai tại các địa phương, đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Châu Thành.
 
UBBC các xã, thị trấn của huyện Châu Thành cũng đã ban hành Nghị quyết về việc ấn định, công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo đúng luật định. Theo đó, toàn huyện có 145 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, mỗi đơn vị bầu cử đều có ứng cử viên nữ.
 
Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC huyện Châu Thành Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Các ứng cử viên đều có trình độ, phẩm chất tốt và được tín nhiệm cao. UBBC huyện đã công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 59 đại biểu, trong đó có 27 nữ, đạt tỷ lệ 45,76%. Số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 1.023 đại biểu, trong đó có 377 nữ, đạt tỷ lệ 37%. Dù đặt ra yêu cầu đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, cấp xã, thị trấn, nhưng địa phương xác định số lượng phải đi đôi với chất lượng; vì vậy, chất lượng nữ ứng cử đại biểu HĐND huyện, cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ này có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là về năng lực, trình độ, độ tuổi”.
 
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN
 
UBBC huyện Châu Thành đã thành lập Tiểu ban Tuyên truyền (có 4 nữ là thành viên, trong đó có Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện) để thực hiện công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử. Theo đó, Tiểu ban Tuyên truyền đã xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Cuộc bầu cử. Tính đến ngày 4-5, toàn huyện đã tổ chức 1.341 cuộc tuyên truyền về Cuộc bầu cử với 102.721 lượt người dự.
 
Từ nay đến ngày bầu cử, UBBC các cấp của huyện Châu Thành tập trung tuyên truyền Cuộc bầu cử đến từng hộ dân, với nội dung tuyên truyền về tiểu sử ứng cử viên, vận động cử tri đi bầu cử sớm, địa điểm bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu…
 
Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cho cử tri trong huyện.
Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử cho cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành.
 
Bên cạnh đó, huyện Châu Thành còn thành lập các đoàn kiểm tra của UBBC huyện đến các xã, thị trấn kiểm tra, nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện đối với ứng viên (nếu có) và những vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện trong dân.      
 
Đồng chí Nguyễn Văn Bảy khẳng định: “Để ngày bầu cử được diễn ra an toàn, huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình chung và công tác bầu cử. Tiểu ban Giải quyết khiếu nại kịp thời tiếp nhận, xử lý đúng luật định các đơn thư kiến nghị liên quan tới các đại biểu ứng cử”.
 
Triển khai tốt công tác cho Cuộc bầu cử là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân. Với sự vào cuộc nghiêm túc, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao của UBBC huyện Châu Thành cũng như UBBC các xã, thị trấn cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện tin rằng Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ thành công tốt đẹp.
 
SONG PHƯƠNG
 
 
.
.
.