.
Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang:

Quán triệt chuyên đề học tập, làm theo Bác gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên

Cập nhật: 13:51, 31/05/2023 (GMT+7)
(ABO) Sáng 31-5, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đoàn khối) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 2 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 gắn với thực hiện 4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đoàn khối năm 2023. 
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn khối Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị gồm có Bí thư, Phó Bí thư và cán bộ Đoàn, đoàn viên Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối. 
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, quán triệt 2 chuyên đề học tập và làm theo Bác và 1 chuyên đề quán triệt xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đoàn khối gồm: Chuyên đề 1: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”; Chuyên đề 2: “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Chuyên đề 3, triển khai thực hiện 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang” năm 2023: “Bản lĩnh vững vàng”, “Có lý tưởng cách mạng”, “Khát vọng vươn lên”, “Tuân thủ pháp luật”. Đây là những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác giáo dục cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; công tác xây dựng Đoàn của Đoàn khối phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đoàn khối Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, căn cứ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn khối, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối tiếp tục tổ chức học tập, triển khai, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại đơn vị tăng cường chú trọng việc học tập, làm theo và noi gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài phải thực hiện. 
 
Bí thư Đoàn Khối Nguyễn Xuân Phúc báo cáo các chuyên đề Học tập và làm theo Bác hội nghị.
Bí thư Đoàn khối Nguyễn Xuân Phúc báo cáo các chuyên đề về học tập và làm theo Bác tại hội nghị.
 
Thông qua đó, Bí thư Đoàn khối cho rằng cần lồng ghép, lựa chọn những nội dung phù hợp với từng chuyên đề, triển khai các mô hình phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên vững vàng về lý luận chính trị; nắm rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên, thanh niên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
LÊ NGUYÊN 
 
.
.
.