.

Huyện Tân Phú Đông cần quyết liệt hơn trong công tác xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 13:51, 31/05/2023 (GMT+7)

(ABO) Sáng 31-5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 13 ngày 15-6-2022 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Phạm Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.

Theo Huyện ủy Tân Phú Đông, thực hiện Nghị quyết 13, Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 24, UBND huyện ban hành Kế hoạch 141. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo và 2 Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông.

Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế, chương trình làm việc, kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 13; tổ chức họp triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Qua quán triệt, triển khai, tuyên truyền, nhìn chung đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức được mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 13.

Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai, thực hiện phong trào hành động cách mạng ở cơ quan, đơn vị, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong phát triển kinh tế, huyện đã tập trung phát triển cây hương liệu (sả) tại xã Phú Thạnh, Phú Đông và vùng lân cận trở thành vùng nguyên liệu gắn với đầu tư sơ chế, chế biến chiết xuất tinh dầu sả cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến đến cuối năm 2023, có 2% diện tích cây dừa (tương đương 54 ha) và 3% diện tích cây sả (tương đương 60 ha) sản xuất được chứng nhận VietGAP, hữu cơ hoặc tương đương. Huyện đã tập trung đầu tư xây dựng chợ của 2 xã Tân Phú và Phú Tân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Dự án Chợ và khu phố chợ Phú Thạnh đã được đề xuất vào danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cũng như đưa vào quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thạnh đến năm 2035 để làm cơ sở thực hiện các bước mời gọi đầu tư khi được phê duyệt .

Năm 2022, huyện thu ngân sách nhà nước 308,938 tỷ đồng; trong đó thu từ kinh tế địa phương là 49,258 tỷ đồng, đạt 190,9% so với nghị quyết.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đến hết quý II năm 2023 là 194,284 tỷ đồng; trong đó thu từ kinh tế địa phương 19,85 tỷ đồng, đạt 62,14% nghị quyết.

Huyện Tân Phú Đông đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM cấp xã; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được của các xã. Đến nay, toàn huyện có 3/6 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ ra mắt 3 xã NTM còn lại.

Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 423 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,36%; 133 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,06% so với tổng số hộ dân. Dự kiến, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 đạt dưới 2%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Trọng đánh giá, qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 13, huyện Tân Phú Đông đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Việc thực hiện Nghị quyết 13 đã đi đúng quan điểm, mục tiêu đề ra.

Nghị quyết 13 rất đúng hướng phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Kết quả nổi bật, quan trọng nhất là địa phương đã xác định được định hướng, hướng đi, lộ trình để thực hiện.

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Trọng yêu cầu huyện Tân Phú Đông tiếp tục quán triệt, truyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 13.

Huyện và các sở, ngành của tỉnh phối hợp để tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết 13; có sự phân công, phối hợp, kiểm tra, giám sát trong thực hiện.

Trong công tác phối hợp nên lồng ghép vào các chương trình, dự án, hội nghị… Địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác xây dựng NTM; địa phương khẳng định phải ra mắt huyện NTM trong năm 2024.

Đồng chí Phạm Văn Trọng lưu ý địa phương phải tính toán đến đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, chú trọng phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Thanh yêu cầu trong thời gian tới, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 13, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 13.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, chú trọng thực hiện 8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và 9 định hướng đến năm 2030.

Đại tá Phạm Văn Thanh lưu ý huyện Tân Phú Đông cần tập trung 4 vấn đề. Thứ nhất, trong phát triển phải gắn với mục tiêu, định hướng phát triển chung của tỉnh, nhất là Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy và Chương trình số 35 của Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị...

Thứ hai, cần nâng cao tính chủ động, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu vận dụng đồng bộ các thể chế về phát triển kinh tế - xã hội; khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế nhằm phát huy tối đa các nguồn lực xã hội...

Thứ ba là đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, môi trường sinh thái...

Thứ tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị các cấp, nâng cao năng lực trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

M. THÀNH

.
.
.