.

Kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI

Cập nhật: 13:10, 24/05/2024 (GMT+7)
(ABO) Ngày 24-5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang họp kỳ thứ 14. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. 
 
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định: Về Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của 9 đảng viên (7 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 2 đảng viên công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm chủ trì kỳ họp.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đảng viên được kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập thực hiện và chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; nghiêm túc thực hiện các quyết định, kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cung cấp tài liệu, báo cáo và giải trình biến động các loại tài sản, thu nhập đúng hướng dẫn; việc kê khai thông tin cơ bản đầy đủ, rõ ràng.
 
Tuy nhiên, cũng còn một ít đồng chí trong quá trình kê khai tài sản, thu nhập còn kê khai thiếu thông tin về tài sản, thu nhập.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu: Các tổ chức Đảng quản lý đảng viên tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kê khai tài sản, thu nhập. Các đảng viên được kiểm soát tiếp tục phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế trong lần kê khai tài sản, thu nhập kế tiếp; tiếp tục nghiên cứu và thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về: Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gò Công Tây. Kết quả giám sát đối với Đảng ủy, đồng chí Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
 
Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát và cần được tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm đề nghị cần phải rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.
THANH HÀ
                            
 
                   
 
.
.
.