.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cập nhật: 19:49, 28/05/2024 (GMT+7)
(ABO) Chiều 28-5, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tổ chức ngày làm việc thứ nhất, tại Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.
 
 
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 307/310 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức trong tỉnh tham dự.
 
Đại biểu dự đại hội.
Đại biểu dự đại hội.
 
Đại hội diễn ra trong 2 ngày (chiều 28 và sáng 29-5), trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội; thông qua chương trình Đại hội, nội quy Đại hội; Báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội; xin ý kiến về hình thức biểu quyết trong Đại hội; báo cáo tóm tắt hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.
 
Đại biểu hiệp thương Đoàn Chủ tịch, thư ký, chương trình và hình thức biểu quyết trong Đại hội.
Đại biểu hiệp thương Đoàn Chủ tịch, thư ký, chương trình và hình thức biểu quyết trong Đại hội.

Đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Mặt trận các huyện, thành, thị và các tổ chức tôn giáo đã tham luận về kết quả phối hợp thực hiện các cuộc vận động, an sinh xã hội, giám sát và phản biện xã hội, đối ngoại nhân dân…

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Huỳnh Văn Hải báo cáo tóm tắt hoạt động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Hải báo cáo tóm tắt hoạt động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Lê Văn Liễng báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban và Ban thường trực UBMTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang Lê Văn Liễng báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội có sự tham dự của 307/310 đại biểu. Trong đó, có 64 đại biểu là Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X; 208 đại biểu do Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện hiệp thương cử; các đại biểu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức chọn cử, giới thiệu là 32 đại biểu; 6 đại biểu được chỉ định tham dự Đại hội; có 53 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên; 109 đại biểu là cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp trong tỉnh; 58 đại biểu cá nhân tiêu biểu; 6 đại biểu là thân nhân kiều bào; 73 đại biểu ngoài Đảng, tỷ lệ 23,5%; 70 đại biểu nữ, tỷ lệ 22,6%; 33 đại biểu tôn giáo, tỷ lệ 10,6%; 5 đại biểu dân tộc, tỷ lệ 1,6%; đại biểu có tuổi đời thấp nhất là 30 tuổi và đại biểu có tuổi đời cao nhất là 79 tuổi.

Quang cảnh phiên trù bị.
Quang cảnh ngày làm việc thứ nhất của Đại hội.

Ngày 29-5, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tiếp tục ngày làm việc thứ 2: Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024…

 
LÊ PHƯƠNG - HÀ NAM
 
.
.
.