Thứ Tư, 02/12/2020, 20:45 (GMT+7)
.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 59 đối tượng kết nạp Đảng

(ABO) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang vừa phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 59 đối tượng kết nạp Đảng là đoàn viên, người lao động ở các khu công nghiệp Tiền Giang.

Trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên tại lễ bế giảng.

Lớp mở từ ngày 30-10 đến 29-11-2020. Học viên được trang bị các kiến thức: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; được nghe báo cáo chuyên đề: “Thông tin đối ngoại về Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) và tình hình Biển Đông”…

Cuối khóa, tất cả học viên đều đạt yêu cầu và được trao giấy chứng nhận, trong đó có 6 học viên đạt loại giỏi, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang khen thưởng; 7 học viên có thành tích học tập tốt, được Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang khen thưởng.

LÝ OANH

 

.
.
.