Thứ Tư, 06/02/2013, 13:11 (GMT+7)
.

Tĩn gạo nuôi quân

Hiện Bảo tàng Tiền Giang đang lưu giữ một tĩn gạo nuôi quân của bà Nguyễn Thị Chóp, là vợ liệt sĩ  Hồ Văn Văn hy sinh năm 1946 (ấp Mỹ Phúc, xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè).

Bà Chóp cho biết: Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, thực dân Pháp đơn phương phá bỏ Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp (ngày 6-3-1946). Ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Thể theo lời hiệu triệu của Bác, toàn quân, toàn dân một lòng đã nhất tề nổi dậy chống kẻ thù chung của dân tộc.

Mặc dù lúc này do âm hưởng nạn đói năm 1945 nên nước ta gặp rất nhiều khó khăn, Bác Hồ đã kêu gọi lập “hũ gạo nuôi quân” để giúp bộ đội có lương thực tiếp tục kháng chiến và tăng cường đoàn kết, tương trợ, nhường cơm xẻ áo, đùm bọc lẫn nhau.

Tại xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, năm 1947 gia đình bà Nguyễn Thị Chóp được Hội Phụ nữ Cứu quốc tổ chức phát cho gia đình bà và các gia đình khác mỗi nhà một tĩn gạo nuôi quân.

Mỗi lần nấu cơm bà đều bốc một nắm gạo bỏ vào tĩn với tinh thần “nhường cơm xẻ áo” để nuôi bộ đội và hỗ trợ cho các gia đình đang gặp nạn đói; mỗi tháng số gạo này được đưa ra tiếp tế cho bộ đội và du kích chiến đấu trên các mặt trận.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, do gia đình bà có nhiều cán bộ huyện, xã đến nhà bà sống và hoạt động để xây dựng cơ sở, đều được bà và gia đình nuôi giấu an toàn trong quá trình công tác tại địa phương như các đồng chí: Sáu Dậu, Tám Thới, Sáu Trừ - cán bộ xã và đồng chí Thành Trung - cán bộ huyện Cái Bè…

Được sống và chiến đấu dưới sự che chở, đùm bọc yêu thương của gia đình bà Nguyễn Thị Chóp cũng như của quần chúng nhân dân nên lực lượng cách mạng đã vượt qua mọi gian nan, nguy hiểm để đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

NGUYỄN MẠNH THẮNG

.
.
.