Thứ Ba, 11/04/2017, 21:28 (GMT+7)
.

Nghị quyết 10-NQ/TU: Bước ngoặt mới trong phát triển kinh tế - xã hội

Một sự kiện quan trọng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là bước cụ thể hóa sinh động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Đó là, vào ngày 5-4, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 10-NQ/TU về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quan điểm chung trong Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy là phát huy thế mạnh từng vùng kinh tế, tạo động lực phát triển bền vững, liên kết phát triển kinh tế - đô thị của mỗi vùng gắn với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; gia tăng mối liên kết vùng, liên kết trong vùng và ngoài tỉnh, qua đó hình thành chuỗi liên kết nội vùng và liên vùng. Trên cơ sở tiềm năng của mỗi huyện, thành, thị, tổng hợp các yếu tố để tạo thành lợi thế của từng vùng, năng động, sáng tạo, vận dụng các chính sách để khai thác, phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, phát triển đồng bộ, có trọng tâm và tạo sự lan tỏa để các địa bàn khó khăn hòa quyện trong sự phát triển chung...

Trong Nghị quyết, Tỉnh ủy đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn. Theo đó, Vùng Trung tâm (TP. Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành) sẽ phát huy vai trò là hạt nhân, giao lưu trên nhiều lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ, lôi kéo các vùng trong tỉnh; tập trung ưu tiên và liên kết vùng để nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển đô thị, khu - cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao...

Vùng phía Tây (TX. Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè và huyện Tân Phước) sẽ tập trung ưu tiên đầu tư và liên kết vùng để nâng cao chuỗi giá trị thương hiệu hàng hóa nông sản; chăn nuôi tập trung; gắn với phát triển các khu - cụm công nghiệp chế biến lúa - gạo, trái cây, thực phẩm; đồng thời phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái.

Vùng phía Đông (TX. Gò Công, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông) ưu tiên phát triển kinh tế biển và vùng ven biển có hiệu quả, thu hút đầu tư phát triển các khu - cụm công nghiệp tập trung, cảng tổng hợp ven biển, vận chuyển biển; phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ; hình thành đô thị ven biển; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch biển... Tỉnh ủy cũng đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm có tính khả thi để thực hiện trong thời gian tới.

Ngày 7-4 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy và Quyết định của Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Tin tưởng rằng, với một Nghị quyết được chuẩn bị công phu, tập trung trí tuệ thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học; được sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và đồng thuận của nhân dân; được triển khai chặt chẽ, bài bản, khoa học, phù hợp đặc điểm từng vùng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết này sẽ tạo sự phát triển về chất so với trước khi đưa ra định hướng 3 vùng kinh tế - đô thị của tỉnh, mở ra bước ngoặt mới trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới.

NHƯ NGỌC

.
.
.