Thứ Tư, 18/10/2017, 06:25 (GMT+7)
.

Bộ Giáo dục: "Tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa"

Tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa, tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Đó là những nội dung chính trong công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các sở giáo dục và đào tạo, cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng). Công văn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Không dạy nội dung vượt quá mức độ cần đạt

Trong công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần thiết về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục, đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

Với những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thì không dạy.

“Tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa,” công văn nêu rõ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị căn cứ chương trình, bài học trong sách khoa phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn. Trên cơ sở đó, các nhà  trường xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Bộ cũng chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học sinh tích cực.

Các trường xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

Giáo viên chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học.

Trong quá trình học tập, giáo viên dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình. Giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Đa dạng hình thức kiểm tra với bậc trung học

Cùng với việc rà soát nội dung, đổi mới phương pháp dạy học, Bộ cũng chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá.

Cụ thể, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc các trường tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Bên cạnh phương thức kiểm tra bằng điểm có thể thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng nhiều hình thức khác như đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ học tập, qua vở hoặc sản phẩm học tập. Giáo viên có thể đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành, thí nghiệm, qua các bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Công văn cũng nêu rõ, đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/bo-giao-duc-tuyet-doi-khong-day-nhung-noi-dung-ngoai-sach-giao-khoa/471031.vnp)

.
.
.