Thứ Tư, 28/10/2020, 15:31 (GMT+7)
.

Tiếp tục nâng chất lượng đội ngũ thanh tra giáo dục

(ABO) Ngày 28-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Tiền Giang tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020 và phương hướng công tác năm học 2020 - 2021.

Năm học 2019 - 2020, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Bộ GD-ĐT, Thanh tra tỉnh Tiền Giang, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT, Thanh tra Sở GD-ĐT đã hoàn tốt nhiệm vụ đề ra. Nội dung thanh tra đã tập trung vào việc triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của ngành và các nội dung trọng tâm về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; về công tác chuyên môn; công tác quản lý các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách; thu, chi đầu năm học; việc sử dụng văn bằng chứng chỉ, việc tuyển sinh, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; phòng chống bạo lực học đường…

Thanh tra là bộ phận quan trọng trong hoạt động ngành GD-ĐT.
Thanh tra là bộ phận quan trọng trong hoạt động ngành GD-ĐT.

Trong năm học 2019 - 2020, Thanh tra sở đã tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó: 2 cuộc thanh tra hành chính; 6 cuộc thanh tra chuyên ngành; 1 cuộc kiểm tra thu chi đầu năm học, việc tổ chức dạy thêm, học thêm...

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng quy trình được quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16-10-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. 

Bên cạnh đó, một số đơn vị trực thuộc và Phòng GD-ĐT các huyện, thành, thị vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong quản lý về công tác chuyên môn, việc phân công nhiệm vụ, giảng dạy sai quy định; việc quản lý thu, chi, dạy thêm, học thêm; công tác xã hội hóa giáo dục sai quy định...

Trong năm 2020 - 2021, Thanh tra Sở GD-ĐT sẽ rà soát, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp, gây bức xúc xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra...

BÌNH PHƯƠNG

 

.
.
.