Thứ Tư, 10/02/2021, 12:10 (GMT+7)
.

Phê duyệt 32 sách giáo khoa lớp 2 và 40 sách lớp 6

(Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam)
(Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam)

Ngày 9-2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ ký Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 được phê duyệt gồm 32 cuốn của đầy đủ tám môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh. Danh mục SGK lớp 6 được phê duyệt gồm 40 cuốn của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Đối với lớp 2, mỗi môn Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm có ba SGK được phê duyệt; môn tự chọn Tiếng Anh có tám SGK.

Đối với lớp 6, mỗi môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp có ba SGK; môn Tin học có hai sách và Tiếng Anh có tám sách được phê duyệt.

Các SGK trong danh mục được Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt thuộc bốn đơn vị xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 12-2020, Bộ GD-ĐT tổ chức thẩm định SGK lớp 2 và lớp 6 do năm nhà xuất bản, gồm bốn đơn vị xuất bản nêu trên và Nhà xuất bản đại học Vinh gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Theo Bộ GD-ĐT, công tác thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT. Bộ GD-ĐT đã thành lập các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa với thành viên gồm đủ các thành phần: nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục và giáo viên có kinh nghiệm, uy tín, trong đó có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là giáo viên đang giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

(Theo nhandan.com.vn)

 

.
.
.